Българска търговско-промишлена палата. Отляво надясно: Н.Пр.Джон Бигар, посланик на Ирландия у нас, Цветан Симеонов, председател на БТПП, лекторите  Катарина Ковач и проф. Алан Ахърни

Представяне на икономиката на Ирландия

Презентация на икономиката на Ирландия се състоя в БТПП с участието на посланика на Ирландия у нас Н.Пр. Джон Бигар и специалния гост лектор проф. Алан Ахърни, ръководител на икономическия факултет на Националния университет на Ирландия и директор на Централната банка на Ирландия.

към статията