Камен Балкански директор на офис МЕДИА, бюро "Творческа Европа” – България (вдясно), Весела Кондакова, координатор на бюро „Творческа Европа” – България, офис Култура (в средата)

Новини от „Творческа Европа – Медиа“

Актуално от офис МЕДИА на програмата на ЕС „Творческа Европа” – България! Резултати от конкурса по Селективна подкрепа, информация за инициативи и новини от киноиндустрията, както и за тренингови програми, напомняне за наближаващите крайни срокове по отделните конкурси.

към статията