Лекция на доц. Леандър Литов на тема "Симетрии в природата, науката и изкуството" в СУ "Св.Климент Охридски"

Симетрии в природата, науката и изкуството

През 60-те и 70-те години на ХХ в. бяха модерни дискусиите между физици и лирици. Тогава обикновено всяка от страните се стараеше да покаже предимствата и превъзходството си. В днешно време все повече физици и хуманитаристи търсят чрез такива дебати общите допирни точки между наука и изкуство.

към статията