European Day of Languages

Европейският ден на езиците 26 септември се фокусира всяка година от 2001 г. насам върху езиковото многообразие и културно наследство.

to the article