Партньори

Българска фестивална асоциация

Българска фестивална асоциация (БФА) е гражданска организация, чиято цел е създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България. Член е на Европейска фестивална асоциация (http://www.efaaef.eu)

 

http://www.bfa.bg

AMOPA-Bulgarie

Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques-Bulgarie (Асоциация на членовете на ордена на Академичните палми-България) обединява българските носители на третото по ранг  държавно отличие на Франция, което се присъжда за принос към френската култура. Тя е част от Асоциацията на членовете на Ордена на Академичните палми във Франция, която е под почетния патронаж на френския президент.

amopabulgarie.wordpress.com

Българо-финландско дружество за приятелство

Дружеството е неправителствена организация, чиято основна  дейност е свързана с представянето и популяризирането на финландската история и култура, информирането на членовете за актуални събития с финландско участие, дискутиране на теми свързани с Финландия.

Страница на дружеството във Фейсбук

CERMES

Center for European Refugees, Migration and Ethnic Studies  (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания) съдейства за повишаване на обществената осведоменост по въпросите на миграцията и предоставянето на убежище, както и за развитието и укрепването на принципите на толерантност и интеграция.

www.cermes.info/en/index.php

Сдружение на испаноговорещите журналисти в България

Сдружението работи за сближаването между България и испаноезичния свят , стреми се да развива и конкретните връзки с журналистическите колегии в испаноезичните страни.

www.hispanoperiodistas.com