За фондацията

Фондация „Европа и светът“ е учредена на 7 март 2014 г. в София и е регистрирана в СГС на 31 март същата година. Целта й е да подкрепя развитието на културата, изкуството, образованието, науката и установяването на по-тесни връзки между тях и бизнеса, както и обмяната на ценности в Европа и света. Тя работи за създаването на ползотворни контакти между гражданите на държавите от ЕС и извън него, популяризира политиките и програмите на ЕС в своите сфери на дейност, както и на добри практики в тези сфери в други части на света. Чрез своя информационен сайт фондацията популяризира българското, европейското и световното културно наследство, стойностни книги и културни прояви, поощрява чуждоезиковото обучение и качествените преводи, които създават мостове между културите.  Сред приоритетите й е насърчаването на инвестициите в културните индустрии, организирането на неформални срещи между творци и бизнесмени, на които да може да се споделя информация за постижения и потребности с цел взаимна подкрепа. Предстои създаването на интернет радио „Европа и светът“, както и на Арт Бизнес Център със същото название. Фондацията държи на сътрудничеството си с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация и създаване на мрежи от съмишленици.