За сайта

Този сайт предлага информации от сферите, в които работи фондация „Европа и светът”: култура, изкуство, образование, наука и установяване на по-тесни връзки между тях и бизнеса, както и обмяната на ценности в Европа и света. В него представяме стойностни личности и събития, които понякога не попадат във фокуса на повечето медии. Поради отвореността на дейността ни към други култури, отделяме специално място на проявите, организирани от чуждестранни институти у нас и съответните отдели към посолствата.

Използваме и чужди информационни източници, като изрично ги посочваме и даваме директни отправки към тях.

Чувстваме като наш морален ангажимент да отразяваме пълноценно дейността на организациите, с които си партнираме. Вярваме, че с такъв дух на колегиалност се създават мрежи от съмишленици, които взаимно си помагат и с общи усилия осъществяват добрите си намерения.

Не изплащаме хонорари на външни автори, публикуващи в сайта. От друга страна, нашите текстови материали и снимки могат да бъдат ползвани безплатно, естествено, с отбелязване на авторството ни.

Сайтът реално съществува в Интернет от 12.03.2015 г., когато беше официално представен в Дома на Европа в София. От 2 юни 2015 г. той вече има и версия на английски език, която предстои да се обогатява.

През декември 2015 г. сайтът получи наградата „Светове и цветове“ в конкурса на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България, СБЖ и Roca в категория „Печат и интернет медии“ за публикации на социални теми, екология, култура и традиции. Наградата беше присъдена за серия публикации, посветени на културата и забележителностите на Испания, на взаимодействието между културите на различни страни, на екологичните храни, на биоразнообразието.

През ноември 2016 г.  главният редактор на сайта и председател на фондация „Европа и светът“ Гергина Дворецка получи „Златно перо“ на СБЖ за ярка журналистикат в електронния сайт ,,Европа и светът“ – сайт за култура, изкуство, образование, наука и обмяна на ценности в Европа и по света.