Духовна музика за глас и орган

Публикувано:
08:55ч / 05.11.2015г
Брой прочитания:
828
Брой коментари:
0

Впечатляващ концерт, озаглавен „Духовна музика за глас и орган“ са подготвили органистката Нева Кръстева и мецосопранът Галя Павлова. Той ще се състои на 7 ноември, събота, от 11,30 ч. в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Брамсовата музика за орган е предимно късна, например хоралите от оп. 122 са публикувани през 1902г., а Прелюдията и фугата в сол минор – едва през 1927г. Хоралите се придържат към кантус-фирмусните форми на Йохан Себастиан Бах, като композиторът изписва текста на хорала вътре в органовата обработка. Прелюдията и фугата в сол минор следва конструкцията на Баховата прелюдия и фуга в същата тоналност, но притежава и Брамсовия симфоничен заряд.
Яначек остава в историята на сакралната музика със своята Глаголическа меса, в която следва духа на славянската речитативна традиция (Мусоргски) и плагална хармония. Солото за орган е построено върху остинатна формула, която може да се „изпее“ с думите Агнец Божий и показва драматизма на ритуала в Западното православие.
Дворжаковите десет библейски песни по псалми се изпълняват в Европа именно с орган, но съществува клавирна и оркестрова версия. В България настоящето изпълнение е първото за глас и орган. Партията на солиста е изключително оригинална и разнообразна, изискваща темброви решения, съзвучни с избраните регистри при органа.

Програма на концерта
Йоханес Брамс – Прелюдия и фуга сол минор (публикувана посмъртно – 1927г.)
Йоханес Брамс – Хорална прелюдия Mein Jesu, der du mich (из 11 хорала публикувани посмъртно като оп. 122 – 1902г.)
Антонин Дворжак (1841 – 1904) – Десет библейски песни
(първите пет)
Йоханес Брамс – Хорална прелюдия O Gott, du frommer Gott (из 11 хорала)
Антонин Дворжак – Десет библейски песни
(вторите пет)
Йоханес Брамс – Две хорални прелюдии Herzlich tut mich verlangen
Леош Яначек (1854 – 1928) – Адажио
Постлюдия из „Глаголическа меса”

 

Източник: Нева Кръстева