Warning: Undefined variable $new_cats in /home/evropawo/www/www/wp-content/themes/fes/functions.php on line 402

Българо-финландско дружество за приятелство

Публикувано:
14:21ч / 11.03.2015г
Брой прочитания:
8
Брой коментари:
0

Дружеството е неправителствена организация, чиято основна  дейност е свързана с представянето и популяризирането на финландската история и култура, информирането на членовете за актуални събития с финландско участие, дискутиране на теми свързани с Финландия.