Warning: Undefined variable $new_cats in /home/evropawo/www/www/wp-content/themes/fes/functions.php on line 402

Българска фестивална асоциация

Публикувано:
09:37ч / 11.03.2015г
Брой прочитания:
4
Брой коментари:
0

Българска фестивална асоциация (БФА) е гражданска организация, чиято цел е създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на фестивалите в България. Член е на Европейска фестивална асоциация (http://www.efaaef.eu)