Warning: Undefined variable $new_cats in /home/evropawo/www/www/wp-content/themes/fes/functions.php on line 402

CERMES

Публикувано:
14:37ч / 11.03.2015г
Брой прочитания:
4
Брой коментари:
0

Center for European Refugees, Migration and Ethnic Studies  (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания) съдейства за повишаване на обществената осведоменост по въпросите на миграцията и предоставянето на убежище, както и за развитието и укрепването на принципите на толерантност и интеграция.