Първи покани за предложения по подпрограма МЕДИА на ЕС

Публикувано:
12:59ч / 07.02.2022г
Брой прочитания:
327
Брой коментари:
0

Публикувани са първите три покани за представяне на предложения в рамките на програма „Творческа Европа – МЕДИА“ за 2022 г. Тази година средствата от ЕС за финансиране на проектите възлизат общо на 226 милиона евро. Целта е да се подкрепи възстановяването на аудиовизуалния сектор и да се засили неговата конкурентоспособност както в Европа, така и в световен мащаб.

Трите публикувани покани са МЕДИА 360°Пътуващи филми и Мрежи от европейски фестивали.

МЕДИА 360°“ е един от новите конкурси на МЕДИА, подкрепящи широк спректър от дейности, насочени към развитието на таланти, компетентност и умения; стимулиране на трансграничното сътрудничество, мобилност и иновации при производството на европейски аудиовизуални произведения, посредством сътрудничество между държавите-членки с различен аудиовизуален капацитет.

Краен срок за кандидатстване: 12 април 2022 г.

Официалната публикация на конкурса можете да намерите тук.

„Мрежи от европейски фестивали“ – подкрепата по конкурса е насочена към осъществяването на съвместни дейности между европейски аудиовизуални фестивали, насочени към повишаване на интереса на публиката към ненационално европейско аудиовизуално съдържание и насърчаване на разпространението и видимостта му.

Краен срок за кандидатстване: 7 април 2022 г.

Официалната публикация на конкурса можете да намерите тук.

„Пътуващи филми“ – този конкурс има за цел да насърчи широкото разпространение на нови, съвременни, ненационални европейски филми, чрез подкрепа за търговски агенти и разпространители, които да инвестират в промоция и разпространителски кампании.

Краен срок за кандидатстване: 15 март 2022 г.

Официалната публикация на конкурса можете да намерите тук.

През следващите седмици и месеци предстои да бъдат публикувани и останалите покани за представяне на предложения.

Източник: Бюро Творческа Европа - МЕДИА България