10 декември, Международен ден за правата на човека

Публикувано:
21:32ч / 10.12.2020г
Брой прочитания:
142
Брой коментари:
0

По повод Международния ден за правата на човека, 10 декември, г-жа Луиз Мушикивабо, генерален секретар на Международната организация на Франкофонията (OIF), потвърждава ангажимента на организацията да насърчава и защитава основните човешки права.

Г-жа Мушикивабо призовава 88-те държави-членки и правителствата на Международната организация за франкофония (OIF), сред които е и България, да удвоят усилията си, за да гарантират напредъка на правата на човека във френскоговорящия свят. Г-га Мушикивабо припомня, че трябва да се гарантира сигурността на защитниците на правата на човека, както и на журналистите, които допринасят за свободата на медиите, и подчертава необходимостта от развитие на отворени и плуралистични граждански пространства, в които се зачитат изцяло правата, особено на най-уязвимите групи от населението.

Генералният секретар обръща внимание на отрицателното въздействие на настоящата здравна криза върху ползването на права и свободи. Тs отбелязва по-специално правото на здраве, затруднено от ограничения достъп до здравни грижи; правото на образование, тъй като поне една трета от учениците (или 463 милиона деца по света) не са имали достъп до дистанционно образование; правото на информация, сериозно нарушено от нарастването на дезинформацията; но и нарастването на домашното насилие. Г-жа Мушикивабо подчертава, че извънредните мерки за защита на гражданите трябва да бъдат пропорционални на преследваната цел, без да се подкопава дейността на парламентите и основните обществени свободи.

За да отбележи този Международен ден на правата на човека през 2020, Международната организация на Франкофонията ще организира дискусия сред своите членове, посветена на смъртното наказание. Това ще бъде вторият от трите „франкофонски разговори“, организирани от генералния секретар по случай 20-годишнината от Декларацията от Бамако, в нейната част за демокрацията, правата и свободите. В този обмен на информация за напредъка в законодателството и практиките, свързани със смъртното наказание във франкофонския свят, ще участват няколко изтъкнати личности: генералният секретар на Съвета на Европа, г-жа Мария Пейчинович Бурич, министърът на правосъдието на Чад Джимет Араби, председателят на Националния съвет за правата на човека на Мароко, г-жа Амина Буаях, и председателят на швейцарската секция на Парламентарната асамблея на Франкофонията, г-н Лоран Уерли.

Защитата на правата на човека е една от основните мисии на Международната организация на Франкофонията, която тази година празнува петдесетата си годишнина. Организацията подкрепя франкофонските държави в Универсалния периодичен преглед на ООН, както и в създаването и развитието на национални институции за правата на човека. Тя участва в обучението на защитниците на правата на човека, като същевременно се ангажира особено с правата на жените, както и с борбата срещу дезинформацията.

Международната организация на Франкофонията включва 88 държави и правителства: 54 пълноправни членове (между които и България), 7 асоциирани членове и 27 наблюдатели.

Повече информация за Франкофонията ще намерите на: www.francophonie.org

Публикацията може да прочетете на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: OIF