COVID-19: Европейската комисия създава първия по рода си резерв от медицинско оборудване

Публикувано:
13:44ч / 19.03.2020г
Брой прочитания:
135
Брой коментари:
0

Европейската комисия реши да създаде стратегически резерв от медицинско оборудване в rescEU, като например респиратори и предпазни маски, за да помогне на страните от ЕС, борещи се с пандемията от COVID-19.

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Първият по рода си общ европейски резерв от спешно медицинско оборудване е израз на солидарността на ЕС в действие. От него ще се
възползват всички наши държави членки и всички наши граждани. Взаимната помощ е единственият начин да продължим напред.

Медицинското оборудване в резерва ще включва консумативи като:

  • медицинско оборудване за интензивни грижи, като например респиратори,
  • лични предпазни средства като маски за многократна употреба,
  • ваксини и терапевтични средства,
  • лабораторни консумативи.
  • Комисарят за управлението при кризи Янез Ленарчич заяви: ЕС предприема действия, за да предостави повече оборудване на държавите членки. Създаваме резерв в rescEU, за да можем да предоставим бързо необходимите средства за борба с коронавируса. Този резерв ще се използва за подпомагане на държавите членки, изправени пред недостиг на оборудване, необходимо за лечението на заразени пациенти, за защита на здравните работници и за забавяне на разпространението на вируса. Планираме да започнем работата незабавно.

Как функционира резервът в rescEU

  • Самият резерв ще се намира в една или няколко държави членки. Държавата, в която се намира резервът, ще отговаря за закупуването на оборудването.
  • Комисията ще финансира 90 % от резерва. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации ще управлява разпределението на оборудването, за да се гарантира, че то отива там, където е най-необходимо.
  • Първоначалният бюджет на ЕС за резерва възлиза на 50 милиона евро. За 40 милиона евро от тях бюджетните органи трябва да дадат одобрението си.

Освен това чрез съвместната процедура за възлагане на обществени поръчки държавите членки са в процес на закупуване на лични предпазни средства, респиратори и консумативи, необходими за тестването за коронавирус. Чрез този координиран подход държавите членки са в силна позиция при преговорите с промишлеността относно наличността и цената на медицинските изделия.

Следващи стъпки
След като мярката влезе в сила на 20 март, държавите членки, желаещи да поддържат резерв в rescEU, могат да кандидатстват за преки безвъзмездни средства от Европейската комисия. Преките безвъзмездни средства покриват 90 % от разходите за резерва, а останалите 10 % се поемат от държавата членка.

Контекст
rescEU е част от Механизма на ЕС за гражданска защита, който укрепва сътрудничеството между участващите държави в областта на гражданската защита с оглед на по-доброто предотвратяване, готовност и реагиране при бедствия. С предложението се увеличава резервът от активи на rescEU на Механизма за гражданска защита на ЕС, който вече включва самолети и хеликоптери за борба с пожарите. Посредством Механизма Европейската комисия играе важна роля при координирането на действията при бедствия в Европа и по света.
Когато мащабът на извънредната ситуация надхвърля капацитета за реагиране на дадена държава, тази държава може да поиска помощ чрез Механизма.
Към днешна дата в него участват всички държави — членки на ЕС, както и Исландия, Норвегия, Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Турция. От създаването му през 2001 г. Механизмът за гражданска защита на ЕС е бил задействан в отговор на повече от 330 искания за помощ в ЕС и извън него.
За повече информация
Информационен документ: Механизъм за гражданска защита на ЕС

Източник: Представителство на Европейската комисия