Европейски обзор на образованието и обучението за 2023 г.

Публикувано:
17:02ч / 04.12.2023г
Брой прочитания:
177
Брой коментари:
0

Все повече млади европейци получават висше образование, а броят на преждевременно напускащите образователната система намалява, показва Обзорът на образованието и обучението за 2023 г. – годишен доклад на Европейската комисия за състоянието на образователните системи и обучението в държавите членки на ЕС.

Обзорът бе представен в рамките на Европейската среща на върха по въпросите на образованието в Брюксел от комисаря по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова.

Обзорът анализира развитието на образователните системи и системите за обучение в ЕС през годината и отчита напредъка към постигането на съвместно договорените цели на равнище ЕС като част от сътрудничеството на държавите членки в европейското пространство за образование. Той включва сравнителен анализ27 доклада по държави – включително доклад за България – както и набор от инструменти за мониторинг.

Според доклада почти две трети от наскоро завършилите професионално образование и обучение имат опит в ученето в процеса на работа. Обзорът посочва също и предизвикателства като например преобладаващите слаби резултати в областта на основните умения, широко разпространената неравнопоставеност в достъпа до образование и резултатите от него, неравнопоставеността между половете във висшето образование и липсата на жени в дисциплини като наука, технологии, инженерство и математика.

Докладът отчита недостига на учители в Европа и описва действията, предприети за повишаване на привлекателността на тази професия. Недостигът на учители през 2023 г. буди все по-голямо безпокойство. В някои държави се очаква да се влоши поради застаряването на преподавателите. По-подробна информация за учителската професия може да бъде намерена и в новосъздаденото табло за учители.

Източник: Представителство на Европейската комисия в България