Към обновление в Международната организация на Франкофонията

Публикувано:
12:42ч / 28.03.2019г
Брой прочитания:
165
Брой коментари:
0

Генералният секретар на Франкофонията, г-жа Луиз Мушикивабо, председателства за първи път Постоянния съвет на Франкофонията (CPF), който се събра на 106-та си сесия във вторник, 26 март, 2019 г. в Париж. Пред личните представители на държавните и правителствените ръководители тя разясни необходимостта от спешна актуализация, както на целите на Международната оргнизация на Франкофонията (МОФ), така и на средствата за тяхното осъществяване.

В този дух на обновление тя представи своите приоритети за действие, които включват френския език, правата на човека и демокрацията, образованието и заетостта на младите хора, цифровите технологии и равенството между жените и мъжете, сътрудничеството и обмена на добри практики. В духа на търсене на ефикасност и „осъвременяване“ на Организацията, тя обяви създаването на общ външен одит на МОФ.

Силно ангажирана с ролята, която Организацията играе в поддържането на спокойна атмосфера сред своите членове и за укрепване на държавите в ситуации на нестабилност, Луиз Мушикивабо обяви създаването на Специален ад хок консултативен комитет за положението в Хаити. Тя подчерта също, че е важно да продължи подкрепата на мирния процес в Централноафриканската република.

След приемането на Стратегията за равенство между половете на Срещата на върха в Ереван, г-жа генералният секретар обяви, че в Чад предстои провеждането на международна конференция за образованието на момичетата и обучението на жените във френскофонското порстранство.

В кулоарите на  Постоянния съвет на Франкофонията Администраторът на МОФ, г-н Адама Уан, и личният представител на Н.В. Албер II, Принцът на Монако, посланик Кристоф Стейнер, подписаха меморандум за разбирателство относно практическите, технически и материални аспекти на организирането на 36-та сесия на Министерската конференция на Франкофонията в Княжество Монако. Този документ бележи официалното стартиране на организацията на тази конференция, която ще се проведе на 30 и 31 октомври 2019 г. и чиято тема ще бъде „Помиряване на човечеството и планетата: перспективи пред франкофонското пространство в навечерието на 50-годишнината на МОФ“.

Накрая, членовете на Постоянния съвет бяха консултирани относно назначаването от генералния секретар на г-жа Катрин Кано за администратор на МОФ, на мястото на г-н Адама Уан. Доскоро канадката Катрин Кано бе ръководител на обществения кабелен канал (CPAC) в Отава. В медиите тя е заемала ръководни постове в много публични и частни структури в Канада и на международно равнище.

Международната организация на Франкофонията включва 88 държави и правителства: 54 членове, 7 асоциирани членове и 27 наблюдатели.

За повече информация относно Франкофонията: www.francophonie.org

Публикацията може да прочетете на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

 Logo francophonie-okРубриката  Francophonie на този сайт предлага информация за франкофонията в България, Централна и Източна Европа и целия свят.

Източник: МОФ