Конференция в Кипър за културното наследство

Публикувано:
12:15ч / 27.10.2019г
Брой прочитания:
158
Брой коментари:
0

Културните ценности са безценно наследство, свидетелство за историята и идентичността, което трябва да се съхранява при всякакви обстоятелства. Но в мирно време, както и във време на война, културните ценности с тревожна честота стават обект на злонамерени действия, които нерядко водят до трайното им увреждане или загубата им. Резултатът е обедняване за цялото човечество. Културното наследство бива крдено от музеи, галерии, частни колекции, религиозни паметници или археологически обекти и се разпространява чрез международни мрежи за организирана престъпност. Тази незаконна търговия вече е транснационално явление, което не признава националните граници и контролните пунктове на местната полиция.
Поради тази причина в рамките на Конвенцията на Съвета на Европа за нарушенията, свързани с културните ценности („Конвенцията от Никозия“), комисарят за доброволците и неправителствените организации на Република Кипър, в сътрудничество с кипърското външно министерство, Съветът на Европа и Европейският съюз организираха двудневна конференция на 25 и 26 октомври (в Конферентния център на Филоксения, зала „Зенон Китийски“, Никозия), за да обменят опит и да насърчат съвместните инициативи за борба с престъпленията срещу културните ценности.

Конференцията бе открита от министъра на външните работи на Кипър Никос Христодулидес и заместник-генералния секретар на Съвета на Европа Габриела Батайни-Драгони.

На симпозиума бяха представени резултатите от ново европейско проучване за трафика на културни ценности и връзките с организираната престъпност, новия регламент на Европейската комисия относно вноса на културни ценности, както и големи проекти. свързани с текущи изследвания и инициативи в Европа.

Сред участниците имаше представители на правителствата (работещи в области като превенция на престъпността, култура, туризъм, образование), на бизнеса, на гражданското общество – НПО от държавите членки на Съвета на Европа и съседните страни, както и представители на Европейския съюз, ЮНЕСКО, UNIDROIT, INGO и други заинтересовани страни.

Конференцията беше интерактивна и съпостави вижданията на експертите и останалите участници, работещи в в сферата на културното наследство. Накрая, на базата на задълбочени дискусии в четири тематични работни групи, бяха формулирани предложения за повишаване на осведомеността и отговорно управление на културните ценности, като се предоставят повече възможности и за активност на гражданите.

Контекст

Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления, свързани с културните ценности, е отворена за подписване от държавите членки на Съвета на Европа и всички страни по света от 19 май 2017 г. Тя има за цел предотвратяване и борба с незаконния трафик и унищожаване на културни ценности като част от действията на Съвета на Европа срещу тероризма и организираната престъпност и допринася за насърчаване на международното сътрудничество и партньорство.

Тази конвенция е единственият международен договор във връзка с криминализирането на незаконния трафик на културни ценности; тя дефинира редица криминални престъпления, включително кражби, незаконни разкопки, нелегален внос и износ, както и придобиване и продажба на предмети, получени по споменатите начини. Освен това тя криминализира фалшифицирането на документи и умишленото унищожаване или увреждане на културни ценности.

Публикацията може да прочетете на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: www.coe.int