Новини от програма МЕДИА на ЕС

Публикувано:
07:51ч / 11.02.2021г
Брой прочитания:
315
Брой коментари:
0

Информация относно новото поколение програми на EACEA

Новото поколение програми на EACEA за периода 2021-2027 г. вече е политически договорено. Програмите за финансиране на EACEA за този период ще бъдат:

  • Еразъм+
  • Творческа Европа
  • Европейски корпус за солидарност
  • Програмата за гражданство, равенство, права и ценности (CERV)

Тези програми ще се основават на успеха на техните предшественици (Еразъм +, Творческа Европа, Европейският корпус за солидарност и Европа за гражданите) и се очаква съответните покани за кандидатстване  да бъдат публикувани в началото на пролетта.

Моля, имайте предвид, че всички нови покани за представяне на предложения ще бъдат публикувани на портала на Европейската комисия Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

„Творческа Европа – МЕДИА“ – 30 години подкрепа за европейския аудиовизуален сектор

„Творческа Европа – МЕДИА“, програмата на ЕС насочена към подкрепа за европейската филмова и аудиовизуална индустрия, празнува своята 30-та годишнина през 2021 г. За да отбележи това, Европейската комисия започна кампания за честване на 30-те години подкрепа за индустрията.

От 1991 г. МЕДИА е инвестирала над 2,6 милиарда евро за подкрепата на развитието на проекти, популяризирането и разпространението на европейски произведения в Европа и извън нея. Дългогодишната подкрепа на програмата спомогна за засилването на конкурентоспособността на сектора, обогатяването на европейското културно многообразие, както и насърчаването на трансграничните аудиовизуални проекти.

Планираният бюджет за програмния период 2021 – 2027 г. за цялата програма „Творческа Европа“ възлиза на 2,4 млрд. Евро, което е значително увеличение в сравнение с предходния период 2014–2020 г. От тази сума 1,4 млрд. Евро ще бъдат заделени за подпрограма МЕДИА.

Кампания по отбелязването на 30 години МЕДИА

В продължение на цяла година Комисията ще отбелязва 30 годишнината на МЕДИА. Самата кампания ще акцентира върху 10 различни теми и ще бъде позиционирана най-вече в социалните медии като основната й цел ще бъде да се достигне до млaдата публика и професионалната общност. Инструменти за целта ще са интернет страницата Wealllovestories.eu и Инстаграм поредица „Behind the scenes of European content – How EU support turns into stories“, която ще включва 12 епизода, подчертаващи европейската подкрепа в адуиовизуалната и филмова област.

Маргаретe Вестагер, зам. председател на ЕК – „Културните и творческите сектори са част от нашето ежедневие. Те показват богатството и разнообразието на на Европа. Подпрограма МЕДИА на програма Творческа Европа подкрепя европейските творби вече 30 години като улеснява достъпа им отвъд границите. Тя подкрепя развитието на медийния и аудиовизуалния сектори, участва активно в икономическия им ефект.  Ето защо за новия финансов период бюджетът на програмата  е увеличен.  Планът за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудиовизуалния сектор, който бе приет през декември 2020 също надгражда успехите на МЕДИА

Тиери Бретон – комисар отговарящ за Вътрешния пазар „Сърдечно поздравявам Творческа Европа МЕДИА за 30 годишнината. МЕДИА е дългогодишен партньор в подкрепата на европейската аудиовизална и филмова индустрия. Основавайки се на нашите достижения, европейското многообразие и таланти, програмата подсилва устойчивостта на нашата аудиовизуална индустрия, а така също и медийните свободи и плурализма в Европейския съюз. В настоящата криза причинена от Корона вируса, подкрепата ни е по-важна от всякога. Стъпвайки на тези 30 успешни години ние ще продължим да усилваме  европейското сътрудничество и да подкрепяме новостите в областта на дигитализацията, за да можем да предложим на професионалистите иновативни и жизнеспособни бъдещи бизнес модели.

МЕДИА подкрепа за български проекти 2014-2020 г.

В бюлетина на МЕДИА за декември е публикувана годишната статистика и обобщение на резултатите от програмния период 2014 – 2020 г. Вижте го тук.

 Проучването „Perform Europe“

„Perform Europe“ има за цел да подкрепи сценичните изкуства в страните членки на програма Творческа Европа като ги направи по-устойчиви и приобщаващи. Крайната цел на „Perform Europe“ е да създаде бъдеща схема за подкрепа за трансгранични турнета и дигитално разпространение на сценични изкуства.

Това проучване е важно, тъй като е първата стъпка към разработването на нова схема за подкрепа. Чрез него се цели събиране на информация относно опита на професионалистите от сектора, техните нужди и приоритети. Попълването на анкетата отнема само 10 минути, можете да се включите от тук.

Източник: Бюро Творческа Европа - МЕДИА България