Новини от програма МЕДИА на ЕС

Публикувано:
19:41ч / 04.04.2019г
Брой прочитания:
203
Брой коментари:
0

Екипът на Бюро Творческа Европа МЕДИА за България с директор Камен Балкански любезно ни предостави актуална информация:

1.  Наближаващи крайни срокове на конкурси на подпрограма MEDIA

2.  Европейската комисия с публикации, обясняващи възможните последствия на „Брекзит“ без сделка.

Участието на Обединеното кралство в програма „Творческа Европа“ зависи от ратификацията и влизането в сила на сделката между Обединеното кралство и Европейския съюз. Ако споразумението за оттегляне влезе в сила, Обединеното кралство ще участва в програмата при същите условия като останалите държави-членки. В такъв случай не се очаква въздействие върху текущите проекти.

  • участието на Обединеното кралство в настоящата програма „Творческа Европа“
  • датата на изтегляне зависи от ратификацията и влизането в сила на оттеглянето
  • Споразумение между Обединеното кралство и Европейския съюз

В случай, че Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз без да има споразумение за оттегляне (сценарий без сделка), то вече няма да бъде част от програмата „Творческа Европа“.

Това би повлияло на допустимостта на кандидатите от Обединеното кралство в различните конкурси на програмата.

През януари тази година Комисията предложи бюджетна рамка за непредвидени обстоятелства в случай на „Брекзит“ без сделка, която, ако бъде приета от Съвета, ще даде възможност на ЕС да изпълнява своите ангажименти и да продължи да изпълнява лащания към бенефициерите на Обединеното кралство през 2019 г., при условие, че Обединеното кралство изпълнява задълженията си по бюджета за 2019 г. и че приема необходимите одитни проверки. Това би спомогнало за смекчаване на значителното въздействие на сценария ?без сделка? за широк кръг области, които получават финансиране от ЕС, и би се прилагало също и за програма „Творческа Европа“.

Към  публикациите с въпроси и отговори: https://ec.europa.eu/info/publications/factsheetsandquestionsandanswers_en

3.  МЕДИА щандове на филмовия пазар в Кан 2019. 

Целта на МЕДИА щандовете е да създаде по-добри възможности за независимите европейски продуценти и разпространители за достъп до международния аудиовизуален пазар.

Такъв щанд, традиционно домакин на близо 250 европейски филмови и аудиовизуални професионалисти, предстои да се организира по време на провеждащия се в рамките на Фестивала в Кан филмов пазар (Marchdu Film) от 14 до 23 май 2019 година.

За повече информация и регистрация: http://www.mediastands.eu/index.php/homepage/markets/marchedufilm/

4.  Developing Your Film Festival 2019 (DYFF2019)

Тази подкрепена от ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА тренингова програма е насочена към членовете на екипите на утвръдени филмови фестивали от цял свят.

За 9-та година, DYFF има за цел да помогне на участиниците в програмата да подобрят своите бизнес умения, да разработят творчески стратегии за изграждане на публика и увеличаване на приходите, и възможност за развиване на бъдещи сътрудничества.

Developing Your Film Festival ще се проведе от 22 до 28 юли 2019 в рамките на „New Horizons International Film Festival“ в Полша.

Vilnius International Film Festival

Таксата за участие е 1250 евро, но за част от нея организаторите предлагат стипендии.

Срок за кандидатстване: от 4 април до 16 май 2019

За повече информация: https://www.independentcinemaoffice.org.uk/courses/developingyourfilmfestival-2019/#aboutthecourse

Последвайте протрама МЕДИА във Фейсбук за постоянна информация относно новостите и възможностите, които предлага програмата.

 

Източник: Бюро Творческа Европа МЕДИА