Обявена е работната програма на „Творческа Европа“ за 2022 г.

Публикувано:
12:24ч / 25.01.2022г
Брой прочитания:
249
Брой коментари:
0
Българският еврокомисар Мария Габриел обяви работната програма за 2022 г. на „Творческа Европа“. През идните седмици предстои публикуването на поканите за представяне на проектни предложения.

Направление „Култура“ включва нови инициативи за секторите на музиката, културното наследство, сценичните изкуства и литературата. Предстои старта на схема за мобилност, предлагаща възможности на артистите и творците да пътуват в чужбина за професионално развитие, съвместни продукции или споделяне на опит и добри практики.

Второто направление „МЕДИА“ е насочено върху аудио-визуалната област. Въвеждат се инициативи, като например подкрепа за разработването на иновативни видеоигри и проекти в областта на виртуалната реалност. С цел стимулиране на иновациите ще бъде създаден Портал за медийния пазар за обещаващи стартъпи.

Междусекторното направление ще осигури подкрепа за създаване на лаборатории за творчески иновации в изпълнение на Новия европейски Баухаус за създаване на естетически и приобщаващи места за живеене. Ще бъде засилена и подкрепата за новинарските медии чрез допълнителни мерки за насърчаване на свободата на медиите.

Можете да изтеглите работната програма в PDF формат от тук: 2022 Annual Work Programme for the implementation of the Creative Europe Programme | Culture and Creativity (europa.eu)

Програма „Хоризонт Европа“ ще подкрепи с 264 милиона евро изследванията за опазване на културното наследство, творческите индустрии, интеграция на мигрантите и насърчаването на демократичното общество

Публикувани са нови покани представяне на проектни предложения по програма „Хоризонт Европа“. Финансирането е насочено към изследователски проекти, с цел подкрепа на демократичното управление, европейската музикална и филмова индустрия, приобщаващи пазари на труда и творческата икономика.

Конкурсите имат за цел да подкрепят с 264 милиона евро проекти по 29 изследователски теми, насочени към някои от ключовите социални и икономически трансформации на нашето време. Темите можете да видите тук.

За по-лесно ориентиране в платформата, отидете в секция „Destination“ и изберете направлението, което Ви интересува.

Консорциуми от най-малко три независими организации от три различни държави (две от които в държави-членки на ЕС или асоциирани страни) са поканени да представят проектни предложения.

Потенциалните кандидати могат да гледат информационните сесии и да се запознаят с различните теми тук.

Кандидатствалите проекти ще бъдат оценени от независими експерти, избрани от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания от името на Европейската комисия. Резултатите от оценката трябва да бъдат публикувани до 20 декември 2022 г. Успешните предложения за проекти ще бъдат поканени да подпишат споразумение за безвъзмездна помощ и да започнат от януари 2023 г.

Крайният срок за кандидатстване е 20 април 2022 г.

Източник: Бюро Творческа Европа - МЕДИА България