Първа европейска седмица на професионалните умения

Публикувано:
16:24ч / 05.12.2016г
Брой прочитания:
314
Брой коментари:
0

От 5 до 9 декември 2016 г. Европейската комисия организира първата европейска седмица на професионалните умения, за да вдъхнови хората да открият, използват и развият своите таланти и способности чрез професионалното обучение. Тя е едно от десетте ключови действия, предложени от Комисията в рамките на Новата програма за умения в Европа, представена през юни тази година.

През европейската седмица на професионалните умения Комисията представя висококачествени инициативи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) — с крайната цел хората да бъдат снабдени с уменията, които са им необходими в един бързо променящ се пазар на труда. Над 650 прояви се провеждат в цяла Европа — във всички 28 държави — членки на ЕС, в страните от ЕАСТ и в страните кандидатки за членство в ЕС, което е доказателство за ключовата роля на професионалното образование и обучение в подкрепа на уменията, създаването на работни места, иновациите и конкурентоспособността. Списъкът с проявите, които се провеждат в отделните страни, може да бъде намерен в интернет.

Еврокомисар Мариан Тейсен
Еврокомисар Мариан Тейсен

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Европейската седмица представя високите постижения в областта на професионалното образование и обучение. Благодарение на него младите хора могат по-бързо да си намерят работа и то може да бъде един добър избор на кариера за всеки. Превръщането на професионалното образование и обучение в първи избор е в основата на Новата програма за умения в Европа на Европейската комисия.“

Подобряването на професионалните умения може да доведе до качествена заетост, предприемаческа нагласа, привлекателна и стимулираща кариера и възможности за постоянно повишаване на квалификацията и преквалификация. Комисията покани за участие всички заинтересовани страни: ученици, родители, предприятия, бизнес организации, социални партньори, организации за образование и обучение, институции и организации за обучение на възрастни, изследователи, кариерни консултанти, обществени органи и обществото като цяло.

Проявите на европейско равнище включват европейски бизнес форум за професионално образование и обучение, конференция на тема „ Умения за възрастни“, среща на заинтересованите страни от Европейския алианс за професионална подготовка, форум на научноизследователската общност в областта на ПОО, форум на заведенията за ПОО/професионално висше образование и форум на секторните алианси и съвети за професионални умения. Седмицата ще приключи с връчване на награди за високи постижения и качество в различни категории на ПОО, както и разпространение на големите проекти, които са получили финансиране от ЕС и национално финансиране.

Контекст

В рамките на Новата програма за умения в Европа Европейската комисия даде нов тласък на необходимостта от повишаване на осведомеността на младите хора, техните родители и всякакви други учащи, че професионалното образование и обучение може да бъде също толкова привлекателна кариера като традиционния учебен процес от средното училище до университета. Чрез своята европейска седмица на професионалните умения Комисията поставя акцента върху професионалното образование и обучение като възможност, която предлага добра заетост, заплащане и напредък в професионалния живот. Професионалното образование и обучение допринася за стратегическите приоритети на Комисията за конкурентоспособност, растеж и заетост. Превръщането на професионалното образование и обучение в първи избор е ключов елемент от Новата програма за умения в Европа на Комисията, представена през юни 2016 г. IP/16/4097 Комисията насърчава заинтересованите страни в цяла Европа да организират прояви и дейности, като дни на отворените врати, за популяризиране на успешни програми за ПОО и други дейности за повишаване на осведомеността в този период.

Ето няколко примера:

„Германският шампионат на занаятите“ в Мюнстер, Германия (чиято церемония по закриването ще се проведе на 10.12.2016 г.) се организира съвместно на федерално равнище от Германската конфедерация на занаятите (ZDH) и всяка година от различна занаятчийска камара в над 130 занаятчийски професии. Проявата има за цел да бъдат представени различни вътрешнофирмени обучения, да се насърчи професионалният труд, да се повиши осведомеността относно услугите по обучение и да се предостави подкрепа за надарени стажанти в тяхното кариерно развитие. Всяка година в нея участват до 3 000 млади занаятчии, като около 800 от тях имат възможност като победители за своята провинция да участват на федерално равнище и да спечелят националните награди.

– Конкурс за снимка, блог и есе на учащите в областта на ПОО на тема „Мобилност към Европа и обратно“ от фондация „Архимед“ , Талин, Естония (31.10.2016 г.—15.11.2016 г). Конкурсът „ Мобилност към Европа и обратно“ представлява ежегоден конкурс за естонски учащи в областта на ПОО. Той има за цел да представи постиженията на ПОО чрез разкази, блогове и снимки от техните стажове. Популярността на конкурса нарасна. В миналото примерите за ПОО бяха събрани в няколко книжки и публикувани в блога на „Архимед“ и на новинарския портал Delfi. Тази година се провежда и конкурс за училищното образование и образованието за възрастни.

– Кампанията „Orient’Actions“ (1.10.2016 г.—2 0.12.2016 г.), организирана от федерация Валония-Брюксел — Chambre Enseignement Bassins Huy-Waremme-Liège — Cité des métiers de Liège. Целта на тези мероприятия е да се позволи на децата да опознаят света на предприятията и предприемачеството и да се информират за работните места в тези области. Това е важно в контекста на избора им на учебна ориентация в средното училище. За да могат да направят избор в тази посока, идеята е да придобият положителна представа за ръчния труд. Посещенията на предприятия е един от начините за постигане на това.

Поглед отвътре в завода за производство на MINI в Оксфорд — BMW Group UK, Оксфорд, Обединеното кралство (8.12.2016 г.). На 8 декември заводът за MINI в Оксфорд ще отвори вратите си за директори на учебни заведения и кариерни консултанти и ще предложи посещения на производствения цех и на центъра за обучение на място. Сегашните стажанти в MINI ще разкажат за своята програма за професионално обучение и ще разведат посетителите из завода. Целта е да се променят разбиранията на хората и да им се помогне да надникнат зад кулисите на индустриалния успех на Обединеното кралство, както и да научат повече за успешните програми за професионална практика в BMW Group в Обединеното кралство.

– Седмицата е организирана с активното участие и подкрепа на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейската фондация за обучение.

За повече информация ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Новини на уебсайта на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

 

Източник: Представителство на Европейската комисия