Първи научен форум по унгаристика – програма

Публикувано:
08:07ч / 19.10.2017г
Брой прочитания:
458
Брой коментари:
0

По случай 19 октомври, Ден на българо-унгарското приятелство, в Унгарския културен институт в София с директор г-жа Дьорди Димитров вчера се проведе симпозиумът „Унгаристични четения“ с тематични акценти: Българо-унгарско сътрудничество в науката и образованието; Унгария и България – споделено минало; Български поглед към унгарския език и литература; Унгарски аспекти в българската преводна и научна литература. Събитието беше уникално по своя характер, защото това е първият научен форум по унгаристика, който се организира в България.

С любезното съдействие на Унгарския културен институт в София публикуваме пълната му програма:

 Провежда се под патронажа на

Н.Пр. Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България

в рамките на честванията по повод

Деня на българо-унгарското приятелство

Унгарски културен институт – София

(ул. „Аксаков”, № 16)

Организатори

Институт за исторически изследвания – БАН

Българо-унгарска историческа комисия

Специалност „Унгарска филология” – Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски”

Посолство на Унгария в България – Унгарски културен институт в София

Съорганизатори

Институт за етнология и фолклористика с Eтнографски музей – БАН

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

Модератор

Доц. дин Пенка Пейковска

 Организационен комитет

Доц. дин Пенка Пейковска, председател

Доц. д-р Ина Вишоградска

Доц. д-р Наталия Рашкова

Стефка Хрусанова, секретар

 

9:30 Откриване
Золтан ХОРВАТ, съветник при Посолството на Унгария в София, заместник-ръководител на мисията

Проф. дин Илия ИЛИЕВ, председател на Научния съвет (ИИстИ–БАН)

Свети Иван Рилски – земен жител и небесен покровител

Доц. д-р Йоана СИРАКОВА, ръководител на катедра „Класическа филология“ (ФКНФ, Софийски университет „Свети Климент Охридски”)

 
Симпозиум „Българо-унгарско сътрудничество в науката и образованието”

Водещ: Доц. дин Пенка Пейковска

10:00–10:15

 

Проф. дбн Митко СЪБЧЕВ (ИБЕИ–БАН), доц. д-р Теодора ТОШОВА (ИБЕИ–БАН), акад. Миклош ТОТ (Институт по растителна защита, ЦСИ–УАН)

35 години българо-унгарско научно сътрудничество в областта на химическата екология на насекомите

10:15–10:30 Доц. д-р Мариана ДРАГАНОВА (ИИОЗ–БАН), д-р Каталин КОВАЧ (Център за
икономически и регионални изследвания – УАН)Регионални аспекти на бедността в Европа и Унгария. Междинни резултати от съвместен българо-унгарски социологически проект
10:30–10:45 Доц. д-р Ина ВИШОГРАДСКА-МЕЙЕР (СУ)

Международно сътрудничество с Унгария на специалността „Унгарска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”

10:45–11:00 Доц. д-р Наталия РАШКОВА (ИЕФЕМ–БАН)

Фолклорни традиции в съвременна градска среда (теренни проучвания в Будапеща)

11:00–11:15

 

Доц. д-р Валентина ГАНЕВА-РАЙЧЕВА (ИЕФЕМ–БАН)

Музеят – среда за общуване с наследството. Унгарският опит

11:15–11:45

 

Доц. д-р Наталия РАШКОВА (ИЕФЕМ–БАН)

Българи в Унгария – институции, хора, събития. Филм от визуална документация по междуакадемични проекти

11:45–12:15 Обедна почивка
  Симпозиум „Унгария и България – споделено минало”

Водещ: Проф. дин Валери Стоянов

12:15–12:30 Проф. дин Валери СТОЯНОВ (ИИстИ–БАН)

Унгарски жалони в тюркологията

12:30–12:45 Гл. ас. д-р Сашка ГЕОРГИЕВА (ИИстИ–БАН)

Българо-унгарската брачна дипломация през средните векове

12:45–13:00 Невян МИТЕВ (Парк-музей „Владислав Варненчик”)

Унгарски монети по българските земи (краят на XIV–XV век)

13:00–13:15 Проф. дин Илия ТОДЕВ (ИИстИ–БАН)

Идеи за държавно-политически дуализъм при унгарците и българите през третата четвърт на ХІХ век – прилики и отлики

13:15–13:30 Доц. д-р Теодоричка ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ (ИИстИ–БАН)

Австро-Унгария и панслависткият рейд на Черняев в Централна Европа през 1876–77 г.

13:30–13:45 Кафе пауза
13:45–14:00 Ас. д-р Чавдар ВЕТОВ (ИИстИ–БАН)

Българите в творчеството на унгарски фотографи от ХІХ век

14:00–14:15 Ани ЗЛАТЕВА (ИИстИ–БАН)

Сдружението „Братство по оръжие” на страните от Централните сили – забравената златна пешка на дъската на воюващия свят, 1914–18 г.

14:15–14:30 Доц. д-р Мария КОЛЕВА (ИИстИ–БАН)

Икономическата политика на Германия към Унгария и България през 1933–39 г.

14:30–14:45 Доц. дин Пенка ПЕЙКОВСКА (ИИстИ–БАН)

„Българският ритъм” в живота и творчеството на Бела Барток

14:45–15:00 Кафе пауза
  Симпозиум „Български поглед към унгарския език и литература”

Водещ: Гл. ас. д-р Лиляна Лесничкова  

15:00–15:15 Андреа ДРАГОВ (СУ)

Унгарският романист Вилмош Кондор за престъпния свят на Будапеща преди и в навечерието на Втората световна война

15:15–15:30 Гл. ас. д-р Лиляна ЛЕСНИЧКОВА (СУ)

Динамика и общи тенденции в съвременната унгарска и българска обществено-политическа лексика

15:30–15:45 Доц. д-р Ина ВИШОГРАДСКА-МЕЙЕР (СУ)

Фонотактичен пробив при най-новите заемки от английски в унгарски език

15:45–16:00 Ас. Индра МАРКОВА (СУ)

Една любопитна заемка от унгарски произход в българския език?

16:00–16:15 Ас. Едина ЖОЛЧАК-ДИМИТРОВА (СУ)

Очаквани трудности пред изучаващите унгарски език българи

16:15–16:30 Кафе пауза
16:30–18:00 Симпозиум „Унгарски аспекти в българската научна и преводна литература”

Водещ: Стефка Хрусанова

  Стефка ХРУСАНОВА (ЦБ–БАН)

за романа „Златното хвърчило” от Дежьо Костолани на български ези

  Мартин ХРИСТОВ (Издателство „Ерго”)

„Подходящият ден” – избрана поезия на Имре Оравец

  Николай БОЙКОВ (преводач)

Ализ Мошони. Маджарщини:  приказки по унгарски с рисунките на Жужи Медве. София: Изд. „Изида” – Светлана Янчева, 2016

  Лиляна ЛЕСНИЧКОВА (СУ), Индра МАРКОВА (СУ)

За подготовката на унгарско-български валентен речник

  Ина ВИШОГРАДСКА-МЕЙЕР (СУ), Алекс ЕМБЕР (Сегедски университет)

За съвместните издания „Current Issues in Law and Beyond on EU Level”

  Пенка ПЕЙКОВСКА (ИИстИ–БАН), Габор ДЕМЕТЕР (ИИст-ИЦХ-УАН)

„Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission” – нова книжна поредица на Българо-унгарската историческа комисия

  Костадин ГЪРДЕВ (ИИстИ–БАН)

Българската общност в Унгария след 1944 г. София: Изд. „Гутенберг”, 2013

  Албена ИВАНОВА (ИЛ–БАН)

Йонка Найденова. Преводът като рецепция: Унгарската литература в България (краят на XIX – XX в.). София: Изд. „Изток-Запад”, 2015

  Таня-Йоана МИНКОВА (ИИстИ–БАН)

Джени Маджаров. От избор на владетел до детска игра. Промени при обредния жест в унгарската култура. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017

  Съпътстваща проява

Изложба-базар „Унгарската преводна литературата в България, съвместни научни издания и български книги, посветени на Унгария“

 

Източник: Унгарски културен институт