Проф. Петя Янева и проектът за компютърното езиково обучение

Публикувано:
10:46ч / 27.01.2015г
Брой прочитания:
839
Брой коментари:
1

Как компютърът може да ни помогне да научим нов език? По света се предлагат различни езикови курсове в интернет. Българските университети също се възползват от съвременните възможности. На 26 и 27 януари в СУ „Св.Климент Охридски“ се състоя конференция по проекта „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“. Проектът е финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и ще продължи 30 месеца, до октомври 2015 г.. Негов ръководител е проф. дфн Петя Янева. По време на двудневната конференция участници в проекта, млади преподаватели в СУ, представиха курсовете си, подготвени с помощта на новите технологии. В интернет, например, студентите могат да попълват тестове по езика, които после сами да проверяват, отваряйки файла с правилните отговори, предоставен от преподавателя. Въпреки че компютрното обучение е възможно и от разстояние, като цяло студентите все още предпочитат личния контакт в аудиторията, тогава имат по-голямо желание да задават въпроси по изучавания материал. Много преподаватели все още държат на присъствието по време на лекции и упражнения, но други са на принципа, че език не се учи насила. Повече за проекта и неговото развитие ще научите в този сайт.