Проучване на БТПП за раздаването на коледни бонуси 2022

Публикувано:
17:03ч / 23.12.2022г
Брой прочитания:
148
Брой коментари:
0

За втора поредна година се запазва висок процентът  на фирмите, които възнамеряват да раздават коледни бонуси на служителите си.

Българската търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване във връзка с допълнителните възнаграждения (бонуси) около Коледа,  в периода 2-7 декември 2022г. В проучването участваха около 100 браншови организации и предприятия от различни сектори на икономиката, сред които са услугите, строителството, търговията и други.

Данните от тазгодишното проучване показват, че макар Covid кризата да  промени значително икономическата среда и начина за премиране, по-голямата част от българския бизнес планира да раздаде коледни бонуси. Запазва се високият дял от 82,5% през 2022  (83% през 2021г.) на фирмите, които възнамеряват да дадат допълнителни стимули за служителите си около празниците. Спрямо 2020 и 2019г. процентът се увеличава, когато през 2020г. 60% от предприемачите са заявили, че ще имат възможност за раздаване на бонуси за Коледа.

   Динамика във фирмите, които възнамеряват да  дават бонуси

13% от фирмите, участвали в анкетата заявяват, че не предвиждат раздаването на коледни възнаграждения поради кризата с пандемията и войната и поради това, че предвиждат увеличение на заплатите от догодина. Около 3% от управителите на българските фирми все още не са взели окончателно решение дали ще изплащат коледни бонуси на своите служители.

  Динамика във фирмите, които не дават бонус

Най-голям процент (42%) от българските предприемачи посочват в тазгодишното проучване, че очакват да раздават коледни бонуси на своите служители, най-вече, защото искат да ги мотивират и запазят. На следващо място 40% от мениджърите на фирми посочват, че основен стимул за даването на коледен бонус са предстоящите празници. 33% от анкетираните казват, че финансовото състояние на фирмата позволява раздаването на някакъв вид бонус на служителите.

По отношение на начина на определяне на бонусите за Коледа, по равно се разпределят процентите между работодателите, които ще дават еднакви бонуси за всички служители (41%) и тези, които определят индивидуално допълнителното възнаграждение според представянето на всеки служител (40%).

Варира размерът на допълнителното възнаграждение, свързано с Коледните празници. Най-голям е делът на бонусите до 200лв – 36%. Бонуси в размер 200-500лв планират да раздадат 25%, а 23% от мениджърите ще раздадат допълнително възнаграждение от 500 до 1000лв на всеки служител в своята фирма.

14% от работниците могат да очакват коледен бонус от над 1000лв, като тук се наблюдава повишение спрямо 2021г, когато 12% от работодателите са смятали да дават бонуси с такъв размер.

Динамика в размера на бонусите

По равно (46%) се разпределят процентите, които показват, че фирмите планират бонусите да са еднакви спрямо миналата година или да са по-високи. Продължава  положителната тенденция за намаляване делът на работодателите, които планират раздаването на по-ниски размери на бонусите от 25% през 2020, 12% през 2021г до 8% през 2022г.

Източник: БТПП