Руската федерация беше изключена от Съвета на Европа

Публикувано:
16:24ч / 16.03.2022г
Брой прочитания:
249
Брой коментари:
0

На извънредно заседание тази сутрин Комитетът на министрите реши, в контекста на процедурата, започната по член 8 от Устава на Съвета на Европа, че Руската федерация престава да бъде член на Съвета на Европа от днес, 16 март 2022 г., след 26 години членство.

Руският национален флаг още същия ден беше свален пред сградата на Съвета на Европа в Страсбург.

За информация:

На 15 март Парламентарната асамблея прие единодушно становище, според което Руската федерация не може повече да бъде държава-членка на Организацията.
На 15 март правителството на Руската федерация информира генералния секретар за оттеглянето си от Съвета на Европа в съответствие със Устава на Съвета на Европа и за намерението си да денонсира Европейската конвенция за правата на човека.
На 10 март Комитетът на министрите реши да се консултира с Парламентарната асамблея относно потенциалното по-нататъшно използване на член 8 от Устава.
На 25 февруари, след размяна на мнения с Парламентарната асамблея, Комитетът на министрите реши да започне процедурата, предвидена в член 8 от Устава, и се съгласи да спре правата на Руската федерация на представителство в Съвета на Европа в съответствие със съответната Резолюция относно правните и финансови последици от спирането.
Русия се присъедини към Съвета на Европа на 28 февруари 1996 г.

Допълнителни пояснения:

Член 8 от Устава на Съвета на Европа гласи: Всеки член на Съвета на Европа, който е нарушил сериозно член 3, може да бъде лишен от правото си на представителство и е поискано от Комитета на министрите да се оттегли съгласно член 7. Ако такъв член не изпълни това искане, Комитетът може да реши, че е престанал да бъде член на Съвета, считано от датата, която Комитетът определи.

Цитираният по-горе член 3 гласи: Всеки член на Съвета на Европа трябва да признае принципа на върховенството на закона и принципа, че всички лица под неговата юрисдикция
се ползват с правата на човека и основните свободи, и то искрено и активно да си сътрудничат за постигане на целта на Съвета, както е определено в глава I.

Цитираният по-горе член 7 гласи: Всеки член на Съвета на Европа трябва да признае принципа на върховенството на закона и принципа, че всички лица под неговата юрисдикция
се ползват с правата на човека и основните свободи, и то искрено и активно да си сътрудничат за постигане на целта на Съвета, както е определено в глава I.

Източник: coe.int