Салон «Обучение и професионална реализация»

Публикувано:
14:17ч / 25.10.2018г
Брой прочитания:
165
Брой коментари:
0

Френското посолство в България има удоволствието да ви представи Салона « Обучение и професионална реализация », организиран от Френския институт в България и Агенция Campus France Париж, който ще се проведе на 26 и 27 октомври 2018 година във Френския институт в България.

Събирайки на едно място френски висши учебни заведения и представители на франкофонските програми в България, тази проява ще даде възможност, както за директен контакт със студентите, така и за развитие на междууниверситетското сътрудничество.

С участието на френски предприятия в България и на български фирми утвърдени на франкофонските пазари, тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Нашите общи цели, не само в рамките на динамичното френско-българско сътрудничество, но и в контекста на европейската интеграция са :

  • засилване на студентската мобилност,

  • създаване на съвместни програми за обучение във висшето образование между учебни заведения и развитие на научното сътрудничество,

  • засилване на диалога между университети и предприятия по въпросите на висшето образование и професионалната реализация

За България накратко …

България е подписала Болонската декларация през 1999 година. Тя е член на комитета за проследяване на развитието на процеса, а системата на европейските кредити ECTS бе въведена във всички български университети през 2004-2005 година. Броят на студентите, които се обучават на настоящия етап в българските висши учебни заведения е 229 771 от които 14 000 чуждестранни студенти. Потенциалът, динамизмът и разположението на България в сърцето на Централна и Източна Европа я правят стратегически желан университетски партньор..

Сътрудничеството между университетите на двете страни е важен елемент от българо-френското партньорство. Повече от 230 двустранни договора по програмата за обмен Еразъм и повече от 50 спогодби за сътрудничество са подписани между български и френски университети. На настоящия етап броят на българските студенти, записани във френски висши учебни заведения, е около 1500. Франция е петата в света, най-желана от българските студенти дестинация за обучение в разнообразни области на знанието и на всички нива.

Членка на Международната Организация на Франкофонията (OIF), България разполага с мрежа от университети, които предлагат над десет франкофонски програми в различни области: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, управление на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

Програмата за френско-българско научно партньорство Юбер Кюриен (PHC) « Рила » дава възможност за развитие на технологичния и научен обмен между научни лаборатории и университети от двете страни, създавайки по този начин условия за изграждане на нови сътрудничества с участие на млади научни работници.

Икономическия контекст …

Присъединяването на България към Европейския съюз, преструктурирането на българската икономика, модернизирането на инфраструктурите финансирано по европейски програми са обективни фактори, които стимулират френските предприятия да се развиват на българския пазар. Повече от двеста френски предприятия както и български вносители или представители на френски марки са вече активни в България.

Десет кариерни форума, организирани от Френския институт в България от 2006 година, позволиха да се направи връзка между предприятията и университетите и по този начин да се даде възможност на представителите на фирмите да се срещнат с дипломирани млади специалисти, чиито професионални и лингвистични качества отговарят на европейските изисквания на пазара на труда. Равносметката е показателна : участие на 133 предприятия, депозирани 1373 CV, проведени 2706 индивидуални интервюта.

Предприятията, които взеха участие в салона 2017 : Adecco, Astrea Human Resources, BMB Advertising, BMB Consulting, Codix, Concentrix, Montupet, Mr Bricolage, Proxiad, Sakare, TeleTech, Telus, Trixir, Xerox.

Салонът е насочен към франкофони и нефранкофони :

  • ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в българия

  • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България

  • студенти, които търсят професионален стаж

  • дипломирани специалисти, търсещи работа

Салонът ще бъде организиран в 3 тематични секции :

  • секция « Образование », където висши учебни заведения, както и представители на франкофонските програми в България, ще информират за нивото и професионалната ориентация на предлаганите учебни програми и свързаните с тях възможности за професионална реализация

  • секция « Кариера », където представители на предприятията ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете, на работните места и възможностите, които им се предлагат за работа в България и във Франция

  • секция « Aтелиета », анимирани от университетски преподаватели и от специалисти те имат за цел придобиване на техники и знания необходими при обучението във висши учебни заведения както и на практични умения при търсене на стаж или работа

За улесняване на комуникацията с френските представители по време на салона, на всеки щанд ще присъства асистент – преводач.

Сайт на салона : /в процес на изграждане/

Източник: Френски институт в България