Съветът на Европа прие насоки за защита на медийната свобода и журналистите

Публикувано:
16:39ч / 13.04.2016г
Брой прочитания:
343
Брой коментари:
0

Съветът на Европа прие днес насоки за защита на медийната свобода и журналистите в 47-те страни членки на организацията. В препоръката (Recommendation) на Комитета на министрите, ръководния орган на СЕ, страните членки са призовани да преразгледат законодателството и практиката си, свързани със свободата на медиите, за да се уверят, че са в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека.

Генералният секретар на Съвета Торбьорн Ягланд заяви: „Журналистите и свободните медии играят много важна роля във всяка добре функционираща демокрация. Те трябва да имат възможност критично да проучват тези, които са власт, и да разобличават корупцията. Наш дълг е да защитаваме свободата на словото и да защитаваме журналистите“.

Насоките на Съвета на Европа съдържат конкретни мерки, които трябва да бъдат взети от държавата, за да се предотврати нарушаването на свободата на медиите – включително физическо насилие срещу журналисти, за да бъдат те ефикасно защитени, и за да се търси наказателна отговорност за престъпления, извършени срещу тях.

Като превантивна мярка, Комитетът на министрите препоръчва държавите да въведат цялостна законодателна рамка за създаване на стабилни и ефективни гаранции за упражняване на свободата на изразяване и да гарантират, че журналистите могат да вършат своята работа без страх. Той също така предоставя съвети за това как да се гарантира, че законодателството за клевета не разполага с възпиращ ефект върху свободата на изразяване.

В препоръката се подчертава, че винаги, когато има заплаха за журналисти, страните членки трябва да приемат превантивни мерки, като полицейска закрила или доброволна евакуация на безопасно място. Те трябва да насърчават и създаването на горещи линии или аварийни контактни точки, до които журналисти и други свързани с медиите хора  под заплаха да имат незабавен достъп.

Препоръката съдържа списък с изисквания за разследване на убийства или атаки срещу журналисти, за да се избегне безнаказаността на тези престъпления, в това число, че те да се извършва внимателно, незабавно и под обществен контрол. Този вид разследвания следва да се извършва от специализиран персонал с подходящо обучение по правата на човека.

В допълнение, държавите трябва да създадат ефективни средства за защита на жертвите и техните семейства, включително правни средства за защита, финансова компенсация, медицинска и психологическа помощ, преместване и подслон.

За да се противостои на безнаказаността, Комитетът на министрите подчертава, че законът трябва да предвижда обострени санкции, приложими за държавните служители, които действат по начин, който предотвратява или възпрепятства разследванията. Той също така приканва държавите да обмисли възможността за създаване на специални съдебни или извънсъдебни проверки по конкретни дела или с независими органи за провеждане на такива разследвания.

Източник: www.coe.int