София – домакин на регионална работна среща на Франкофонията

Публикувано:
09:21ч / 20.02.2018г
Брой прочитания:
421
Брой коментари:
0

Международната организация на франкофонията (МОФ), посредством своето Регионално бюро за страните от Централна и Източна Европа, в сътрудничество с Министерството на външните работи на България, организира от 19 до 20 февруари 2018 г. регионална работна среща по новото си четиригодишно програмно планиране за 2019 — 2022 г.

Работната среща се вписва в процеса на изготвяне на това четиригодишно програмно планиране, започнал предварително с формални консултации на държавите и правителствата — членки. Тя е първата от поредица от работни срещи, които ще бъдат организирани от МОФ под ръководството на шестте й регионални бюра, в сътрудничество с нейната Служба за координация на отделите извън седалището и Дирекцията ѝ за стратегическо планиране и развитие. Тази поредица от работни срещи предвижда консултирането с националните кореспонденти към МОФ от всяка географска област. Тя има двойна цел, състояща се, от една страна, в подреждането на програмното предлагане спрямо приоритетите и нуждите на държавите и правителствата — членки на МОФ, и от друга, в засилването на регионалния подход и децентрализирането в бъдещото програмно планиране.

Работната среща за Централна и Източна Европа ще събере националните кореспонденти за шестте пълноправни страни — членки на МОФ от региона (Албания, Армения, Бившата югославска република Македония, Молдова и Румъния). В рамките ѝ са предвидени работни сесии с Регионалния консултативен съвет, състоящ се от представителите на Министерствата на образованието на шестте страни, Групата на франкофонските посланици в България и ключовите партньори на Франкофонията в Централна и Източна Европа.

Работната среща в София ще позволи на участниците:

  • да дадат своя принос за изготвянето на четиригодишното програмно планиране за 2019 — 2022 г., като определят предизвикателствата от региона на Централна и Източна Европа във връзка със задачите на МОФ;
  • да определят и предложат партньорствата, които могат потенциално да се задействат, и взаимодействията, които следва да се развиват, за да се осигури по-добре затвърждаването на действията на МОФ в региона;
  • да възприемат със споделяне инициативите на МОФ в областта на равенството между жените и мъжете, цифровата сфера и устойчивото развитие, с оглед на тяхното по-добро отчитане в бъдещото програмно планиране, в зависимост от особеностите и приоритетите на региона.

www.francophonie.org  

Още снимки от събитието може да видите на страницата на фондация „Европа и светът“ във Фейсбук.

Френската версия на текста може да видите в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: МОФ