Идеи за по-ефективен Европейски съюз

Преди неформалната среща на лидерите, която ще се проведе на 23 февруари 2018 г., Европейската комисия представи практически стъпки за подобряване ефективността на Европейския съюз и връзката между лидерите на институциите и европейските граждани.

към статията