Идеи за по-ефективен Европейски съюз

Публикувано:
10:06ч / 22.02.2018г
Брой прочитания:
162
Брой коментари:
0

Преди неформалната среща на лидерите, която ще се проведе на 23 февруари 2018 г., Европейската комисия представи практически стъпки за подобряване ефективността на Европейския съюз и връзката между лидерите на институциите и европейските граждани. Това стана в Брюксел на 14 февруари. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „С пътната карта от Братислава, с Римската декларация и сега с програмата на лидерите Европа с право бе насочена към създаването на Съюз, който постига конкретни и осезаеми резултати за своите граждани по въпросите от значение за тях. Трябва да продължим в тази посока. Винаги съм казвал, че формата трябва да следва функцията – сега не е време за продължителни обсъждания на институционална реформа или промяна на Договора. Съществуват обаче редица стъпки, които можем да предприемем, за да работим още по-ефективно за изпълнение на нашите основни приоритети. Има много възможности, но целта трябва да е една и съща – създаване на Европа на резултатите.

Водещи кандидати за председател на ЕК: надграждане върху опита от 2014 г.

Изборният процес през 2014 г. доведе до укрепване на отношенията между трите институции на ЕС. Той им помогна да се обединят около обща работна програма за петгодишния мандат. Това даде възможност на Комисията на Юнкер да насочи усилията си към областите, където Съюзът постига най-добри резултати, като остави останалото на държавите от ЕС. Днес Европейската комисия посочва как този процес може да бъде подобрен въз основа на действащите Договори, като се зачита равновесието между институциите на ЕС и между държавите членки. През 2017 г. в своята реч за състоянието на Съюза председателят Юнкер заяви, че експериментът с водещите кандидати от 2014 г. трябва да продължи. Днес Европейската комисия посочва как този процес може да бъде подобрен въз основа на действащите Договори, като се зачита равновесието между институциите на ЕС и между държавите членки. Политическите партии се призовават по-рано да определят своите водещи кандидати – преди края на 2018 г, и да започнат по-рано кампанията. . Това ще даде на гласоподавателите по-голяма възможност да се запознаят с кандидатите и техните политически програми. Също така се препоръчва връзката между националните и европейските партии да стане по-видима.  Политическите партии на национално равнище следва по-ясно да посочват с кои европейски партии са свързани, например като използват техните логота в предизборните си материали. Те следва също така ясно да заявят позицията си по важни европейски въпроси и да кажат в кои политически групи в Европейския парламент възнамеряват да участват и какъв е техният избор за председател на Европейската комисия.

Състав на Европейския парламент и Европейската комисия

Лидерите в Европейския съвет трябва да решат какъв ще е съставът на Европейския парламент за мандата от 2019 до 2024 г. и какво ще се прави с местата, освободени от Обединеното кралство. Един от вариантите е определен брой от тези места да се запази за транснационален избирателен район. Въпреки че съвсем наскоро в резолюция (от 7 февруари) Европейският парламент гласува да не отправя призив за създаването на транснационален избирателен район, той остави вратата отворена за бъдещи дебати. Редица държави членки неотдавна изразиха подкрепа за тази идея, докато други изразиха своето несъгласие с нея. Наличието на транснационален избирателен район би могло да доведе до укрепване на европейското измерение на изборите, тъй като на кандидатите ще се даде възможност да достигнат до повече граждани в цяла Европа. От друга страна, депутатите обикновено представляват и общуват тясно с гласоподавателите, които са ги избрали на местно или национално равнище, както от съображения за отчетност, така и за да могат да повдигат въпроси, които са важни за техните избиратели. Комисията одобрява идеята за транснационални листи, но за това ще са необходими единодушното съгласие на Съвета и промени в избирателните закони във всички 27 държави от ЕС до следващата година, за да могат да бъдат приложени за изборите през 2019 г.

Колегиумът на членовете на Комисията в момента се състои от 28 членове – по един от всяка държава членка, в съответствие с Решението на Европейския съвет от 22 май 2013 г. Преди да бъде назначена следващата Европейска комисия, лидерите трябва да решат дали да запазят принципа за един член от всяка държава от ЕС или да направят Комисията по-малка. На теория, ако изпълнителният орган е по-малък, той ще е по-ефективен в работата си, по-лесно ще се управлява и ресорите ще могат да се разпределят по-балансирано. В същото време, ако Комисията е по-малка, това би означавало, че някои държави членки няма да са представени на политическото равнище на институцията и ще загубят предимството от поддържането на директен канал за политическа комуникация със своите граждани и национални органи.

Един председател на Комисията и Съвета

В речта си за състоянието на Съюза през 2017 г. председателят Юнкер за пръв предложи идеята за председател с двойна функция. Ако един човек заема двете длъжности – председател на Европейския съвет и председател на Европейската комисия – структурата на Съюза може да стане по-ефективна. Това е възможно съгласно действащите Договори. За подобна двойна функция не е необходимо двете институции да се слеят. Председателят на Европейската комисия вече е член на Европейския съвет и нито един от двамата председатели не гласува на заседанията на Европейския съвет. Тяхната роля е да съветват, да дават принос въз основа на работата на подчинените им служби, да помагат за изграждането на мостове и да търсят допирни точки.

Граждански диалози

Европейската комисия организира редовно граждански диалози с участието на членове на Комисията, Европейския парламент, национални правителства, местни и регионални органи и представители на гражданското общество. От 2012 г. насам са проведени почти 500 такива обществени дискусии на 160 места. Комисията ще увеличи честотата им в периода до изборите за Европейски парламент през май 2019 г., като целта е да се състоят още около 500 прояви. Комисията също така приветства инициативите на отделните държави от ЕС за организиране на собствени национални разговори с гражданите относно бъдещето на Европа и е готова да предложи подкрепа, когато това е възможно, например като свърже подобни разговори с онлайн консултацията за бъдещето на Европа, която може да продължи до 9 май 2019 г. Комисията ще сподели опита си с държавите членки.

Контекст
Представените днес идеи и варианти са преки последващи действия във връзка с доклада на Европейската комисия (от 8 май 2015 г.) относно изборите за Европейски парламент през 2014 г. В него бе поет ангажимент за определяне на начини за по-нататъшно засилване на европейското измерение и демократичната легитимност на процеса на вземане на решения в ЕС, както и да се проучат по-задълбочено причините за ниската избирателна активност в някои държави от Съюза и да се потърси решение на проблема.

Източник: Представителство на Европейската комисия в България