Цифровите технологии правят обучението по-увлекателно

Публикувано:
16:21ч / 16.11.2018г
Брой прочитания:
444
Брой коментари:
0

Особено важно е образователният сектор да бъде в крак със скоростното развитие на цифровите технологии. Това не е лесно. Училищата трябва да гледат далеч напред във времето и технологиите могат да ги подкрепят в тази мисия чрез персонализиране на процеса на обучение, концентрирайки се върху обучителни дейности на нивото на сложност, което е подходящо за отделния ученик. Това заяви комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел по време на дискусия за мястото и ролята на цифровите и интерактивни техники и технологии в образователните институции, в която участваха представители на Министерство на образованието и науката, парламентарни комисии и около 200 директори и учители от общината. 

Българският еврокомисар постави силен акцент върху триъгълника учители-ученици-родители като крайъгълен камък за успешна цифрова трансформация на образованието. 

Тя отбеляза още, че учебната аналитика например може да позволи идентифицирането на рискови ученици. „Цифровите технологии правят обучението по-увлекателно – виртуалната реалност има предимството да дава на децата възможността да виждат, чуват и усещат, сякаш са на място във физическия свят. Така те могат да разберат какво е усещането да летиш с космическия полет на Аполо 11, с който Нийл Армстронг кацна на Луната“, даде примери за значимостта на цифровите технологии в образованието Мария Габриел.

Тя сподели с участниците някои от ключовите действия на Европейската комисия, насочени в подкрепа на цифровото образование. Освен финансирането на изследователски програми за истински пробиви в иновациите в областта на цифровото образование, редовно се измерва напредъка при цифровизирането на училищата в държавите членки на ЕС, което помага за предприемане на следващи стъпки. Друга конкретна дейност включва подкрепата за високоскоростен интернет в училищата, за да се прилага видео обучение например. Комисарят сподели, че с Механизма за свързаност на Европа се поставя целта за въвеждане си поставяме за цел да въведем финансиране, което да гарантира, че училищата ще имат достъп до високоскоростна интернет връзка до 2025 г.  

Друга дейност по плана за действие за цифрово образование, за който информира Мария Габриел, включва разрастването на мащаба на SELFIE. Това е интересен, безплатен онлайн инструмент за самооценка, който позволява на училищата да оценяват докъде са сигнали в използването на цифрови технологии за обучение. Целта е до края на 2020 г. SELFIE да се използва от един милион студенти, учители и училища лидери в цяла Европа и в Западните Балкани.

Комисарят отбеляза важността на самите учители да се предостави възможност да се обучават за придобиване на по-добри цифрови умения, които след това да приложат при работата с цифрови инструменти в образователния процес. Такива възможности дават националните коалиции за цифрови умения, Европейската седмица за програмирането, като тук тя насърчи училищата да провеждат дейности и извън рамките на тази специализирана седмица.

Не на последно място тя привлече вниманието върху темата за насърчаване на повече момичета да изберат образование в науката, технологиите, инженерството, предприемачеството. Мария Габриел сподели детайли от стратегията си за повече жени в цифровия сектор, като отбеляза важността на борбата със стереотипите, насърчаване на цифровите умения и образование сред момичетата и застъпничество за повече жени предприемачи. 

„Нужно е да останем концентрирани също върху предизвикателствата, които цифровата трансформация създава пред онлайн сигурността. През февруари стартирах общоевропейска кампания за повишаване на информираността#SaferInternet4EU като част от Европейската стратегия за по-безопасен интернет за децата. Тази кампания насърчава онлайн безопасността, медийната грамотност и кибер хигиената за деца, родители и учители. Кампанията има свой сайт и можете да използвате публикуваните на него образователни инструменти във вашата работа“, заяви българският еврокомисар.

Източник: Представителство на ЕК в България