2021 г. – Европейска година на железопътния транспорт

Публикувано:
09:22ч / 05.03.2020г
Брой прочитания:
251
Брой коментари:
0
Европейската комисия предложи 2021 г. да бъде обявена за Европейска година на железопътния
транспорт, за да се подпомогне постигането на целите от Европейския зелен пакт в областта на
транспорта. През 2021 г. ще се организира поредица от прояви, кампании и инициативи, които да
насърчат железопътния транспорт като устойчив, иновативен и безопасен вид транспорт. Целта е
да се подчертават ползите му за хората, икономиката и климата и акцентът ще се постави върху
оставащите предизвикателства по пътя към създаването на истинско единно европейско
железопътно пространство без граници.
При обявяване на днешното предложение комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян
заяви:Няма съмнение, че железопътният транспорт носи огромни ползи в многобройни аспекти:
устойчивост, безопасност, дори скорост, когато е организиран и проектиран съгласно принципите
на ХХІ в. Но има и нещо още по-дълбоко за железопътния транспорт: той свързва ЕС не само от
физическа гледна точка. Създаването на съгласувана и функционална мрежа в цяла Европа е
израз на политическо сближаване. Европейската година на железопътния транспорт не е
случайно събитие. Тя е избрана в подходящ момент, когато ЕС има нужда от една подобна обща
инициатива.
Железопътният транспорт — устойчива и безопасна връзка
Като един от най-устойчивите и най-безопасни видове транспорт железопътният транспорт ще
играе важна роля в бъдещата европейска система за мобилност. Железопътният транспорт е не
само екологосъобразен и енергийноефективен, но също така е единственият вид транспорт, при
който почти непрекъснато се намаляват емисиите на CO2 от 1990 г. насам, като едновременно с
това се увеличават превозените обеми.
Железопътният транспорт свързва хора, региони и предприятия в целия ЕС. Освен това той е

доказателство за европейския инженерен опит и е част от европейското наследство и култура.

Защо 2021?
Европейската година на железопътния транспорт през 2021 г. ще спомогне за ускоряване на
модернизирането на железниците, което е необходимо, за да привличат повече ползватели в
сравнение с по-малко устойчивите видове транспорт.
2021 г. ще бъде първата пълна година, през която правилата, договорени в рамките на четвъртия
законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, ще се прилагат в целия ЕС. Освен
това през 2021 г. се отбелязват няколко важни годишнини за железопътния транспорт: 20-ата
годишнина от първия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, 175-ата
годишнина от първата железопътна връзка между две столици в ЕС (Париж—Брюксел), както и
40-та годишнина на високоскоростните влакове във Франция (TGV) и 30-та годишнина на
интерсити експрес на немските железници (ICE).
Международният фестивал на изкуствата „ЕВРОПАЛИЯ“ (EUROPALIA) вече избра железниците като
тема за 2021 г. и ще допринесе активно за широкия спектър от дейности в рамките на
Европейската година на железопътния транспорт.
Контекст
В съобщението си от 11 декември 2019 г. Европейската комисия представи Европейски зелен пакт
за ЕС и неговите граждани, като целта е до 2050 г. да се постигне неутралност по отношение на
климата. Тъй като транспортът представлява една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС,
секторът ще играе решаваща роля в това отношение и се набеляза целта за намаляване на
емисиите му с 90 % до 2050 г.
Като част от Европейския зелен пакт Комисията понастоящем работи върху стратегия за
устойчива и интелигентна мобилност, която ще бъде насочена към емисиите от всички видове
транспорт. Като въпрос от първостепенно значение значителна част от вътрешния автомобилен
превоз на стоки (75 %) следва да се пренасочи към железопътните и вътрешните водни пътища.
Сега предложението на Комисията за обявяване на 2021 г. за Европейска година на железопътния
транспорт трябва да се приеме от Европейския парламент и Съвета.

Източник: Представителство на Европейската комисия