Археологическите проучвания на Лувъра в Черноморието

Публикувано:
10:43ч / 05.03.2020г
Брой прочитания:
204
Брой коментари:
0
Френският институт в България Ви кани на лекцията „Археологическите проучвания на Лувъра в
Черноморието: принос към опазването на античното наследство“, която ще бъде водена от
Александър Баралис, отговорник за програмата за изследване на Черноморието към отдела за
гръцки, етруски и римски антики в Лувъра.
Тя ще се проведе във вторник, 10 март 2020 г. от 18:30 ч. в зала „Славейков“ .
През Античността, Черноморието, след Южна Италия, е втората зона на експанзия на гръцката
колонизация. От средата на VII в. пр. Хр. възникват значими центрове по делтите на реките Дунав,
Буг и Днепър, преди да се разпрострат към тракийското крайбрежие. Така чрез контакта с
разнообразно население се заражда един нов свят, пресечна точка на нови идентичности.
От 2014 г. Лувърът започва археологически проучвания по Черноморието. В България неговите
екипи работят в тясно сътрудничество с Националния археологически институт с музей към БАН и
Археологическия музей в Созопол като изследват античния град Аполония Понтика в Созопол.
Благодарение на подкрепата на българското Министерство на културата, разкопките там разкриват
година след година историческата траектория на град, процъфтявал в понтийската зона между VI и
IV в. пр. Хр.
В Румъния, разкопките, провеждани съвместно с Румънската академия, се фокусират върху град
Оргаме, където се изследват околностите на най-старата гръцка колония по Черноморието.
Тези сътрудничества, водени в рамките на Програмата за изследване на Черноморието, свързват
двадесет изследователски центъра и университети от осем държави. Те допринасят за
изграждането на европейски изследователски пейзаж като същевременно водят и до
разкриването на значимо културно наследство, чието опазване представлява нарастващо
предизвикателство.
Наскоро провелите се изложби „Епопея на тракийските царе“ в Париж през 2015 г. и „Аполония
Понтийска – по стъпките на археолозите“ през 2018 г. в Созопол и през 2018-2019 г. в София,
организирани съвместно от Лувъра и българското Министерство на културата, правят това
наследство достояние пред широката публика.
Александър Баралис е директор на френско-българските археологически проучвания на Аполония
Понтика в Созопол и на френско-румънските археологически проучвания
в Оргаме, Юриловка, Румъния, водени в партньорство на Националния арехеологически институт с
музей към БАН, Археологическия музей в Созопол и Института за югоизточноевропейски
изследвания към Румънската академия. След докторска степен от Университета в Екс-Марсилия,
посветена на границите на гръцките градове в Северна Егея, той прави пост докторантура във
Френския институт за анатолийки изследвания (IFEA, Истанбул), след което ръководи програмата
на Националната агенция за изследвания „Понт-Евксин“. Куратор на изложбите „Епопея на

тракийските царе“ (Лувър, 2015 г.) и „Аполония Понтийска – по стъпките на археолозите“ (Созопол

и София, 2018-2019 г.), той отговаря за прорамата за изследване на Черноморието към отдела за
гръцки, етруски и римски антики в Лувъра.

Източник: Френски институт в България