Антонио Таяни благодари на българското председателство на ЕС

Публикувано:
20:38ч / 23.02.2018г
Брой прочитания:
183
Брой коментари:
0

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни даде кратка пресконференция след неформалното заседание на 27-те държавни и правителствени ръководители от ЕС днес. В изявлението си пред медиите Антонио Таяни взе отношение по 3 важни въпроса: Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС след 2020 г., състава на ЕП след Брекзит, както и изборния процес с „водещи кандидати“ по време на следващите европейски избори през 2019 г. Пълен запис на изказването може да видите тук.

Говорейки за състава на Европейския парламент след изборите през 2019 г., председателят благодари на Българското председателство на Съвета за това, че придвижва напред законодателството относно финансирането на европейските партии и фондации. „Очаквам да има споразумение до лятото“, заяви Антонио Таяни. За състава на ЕП след напускането на Обединеното кралство той беше категоричен: „ЕП прие свой доклад относно числеността си след европейските избори. В нашето предложение има конкретни числа, като взехме предвид демографските промени в различните страни от Съюза. Относно транснационалните избирателни списъци: тази идея все още не намира отзвук в ЕП, няма постигнато мнозинство. Може би това е идея за бъдещето“.

Преди това председателят на ЕП говори за МФР, която е дългосрочният бюджет на ЕС: „Позицията на Парламента е пределно ясна. Искаме политически бюджет, трябва да постигнем важни цели, които да отговорят на притесненията на гражданите. Искаме да гласуваме МФР преди изборите, като бюджетът да отрази трите най-важни въпроса: незаконната имиграция, вътрешната и външна сигурност, като и младежката безработица. Бихме желали да видим повече гъвкавост в бюджета; 7 години е дълъг период, трябва да сверяваме часовника си всяка година, а също така и да проверяваме дали са постигнати най-важните цели в средата на бюджетния период“.

„ЕП работи усилено върху бюджета. Когато става дума за неговото съдържание, искаме той да бъде в полза на едно по-съвременно селско стопанство. Не стопанство с по-малко средства, а с по-добри инвестиции. Имаме демографски проблем в Европа, с който трябва да се занимаем. Престои ни и много работа с Африка (проблемът с имиграцията е Африка). През 2050 г. на този континент ще живеят 2,5 млрд. души, за които изменението на климата, тероризмът, бедността и гражданските войни са сериозни проблеми. Без силна ангажираност на ЕС в Африка е невъзможно да се постигне добро решение за имиграцията.“

Антонио Таяни не пропусна да обърне внимание и на изборния процес с водещи кандидати на следващите избори за ЕП. „Това е много важна тема – заяви Таяни – ЕП подкрепя утвърждаването на тази практика като начин да се приближат гражданите до институциите и да бъде подсилена демокрацията. Има огромен проблем с охладняването на хората към политиката и политиците и ние трябва да направим нещо, за да преодолеем тази тенденция. Процесът с водещи кандидати позволява на гражданите по непряк начин да назначат председателя на Европейската комисия. Хората не харесват бюрократична Европа – решенията да се вземат от хора без дипломатическа или демократична легитимност, но хората гласуват за Европейски парламент. И ако този парламент може да участва в назначаването на председател на ЕК, то тогава хората ще се чувстват по-близо до институциите. Това е твърдо предложение, което се движи в посока към по-силна демокрация и повече участие от страна на гражданите“.

Следващата Многогодишна финансова рамка

На заседание на Комисията по бюджет на ЕП на 22 февруари евродепутатите приеха своята позиция за преговорите относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Според тях той трябва да финансира нови приоритети, но също така и да компенсира евентуален недостиг след напускането на Обединеното кралство.

Бюджетна комисия има желание ЕС да бъде по-амбициозен и да финансира както съществуващите, така и нови приоритети и иска бюджетът на ЕС да отразява политически проект и дългосрочна стратегия за една по-силна и по-устойчива Европа. При гласуването на 22 февруари те изискаха, наред с другото, разходите за периода след 2020 г. (МФР) да бъдат определени на равнище 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС, за да могат да продължат да подкрепят съществуващите области на политиката, като селското стопанство и политиката на сближаване, както и да осигурят достатъчно финансиране за справяне с новите предизвикателства като сигурност, отбрана или миграция.

Броят на евродепутатите в следващия ЕП

Броят на членовете на ЕП ще намалее от 751 на 705, когато Обединеното кралство напусне ЕС, освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС.

Освен намаляването на числеността на Парламента от 751 на 705 избрани представители, предложеното ново разпределение на местата, одобрено от Парламента, ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство места в резерв след Брекзит. Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка. Останалите 27 места от Обединеното кралство ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени, за да бъде преодолян проблема с непропорционалното представителство в Парламента.

Водещи кандидати

Според евродепутатите процедурата с водещи кандидати (Spitzenkandidaten) не може да бъде спряна. В резолюция от 7 февруари 2018 г. Парламентът заяви своята готовност да отхвърли всеки кандидат за длъжността председател на Европейската комисия, който не е номиниран по тази процедура.

В този процес европейските политически партии определят по един кандидат за поста председател на ЕК преди изборите за Европейски парламент. Системата беше използвана за първи път през 2014 г. при избора на настоящия председател на Комисията Жан-Клод Юнкер.

Евродепутатите смятат, че създавайки връзка между избора за председател на Комисията и резултатите от изборите за Европейския парламент, се утвърждава демократичния процес. Практиката с водещи кандидати е успешно доказана и изборите през 2019 г. са чудесен повод тя да бъде затвърдена.

Пълен запис на пресконференцията на Антонио Таяни
Изборният процес с водещи кандидати не може да бъде спрян
Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия
Броят на евродепутатите ще намалее след Брекзит
Резолюция относно състава на Европейския парламент
Реформата на бюджета на ЕС след 2020 г. трябва да отговаря на амбициите за бъдещето на Съюза

Източник: Информационно бюро на Европейския парламент в България