България и Азербайджан: 25 години приятелско партньорство и сътрудничество

Публикувано:
09:16ч / 21.03.2017г
Брой прочитания:
340
Брой коментари:
0

Центърът за азербайджански език и култура към Софийския университет съвместно със Софийския форум за културна и научна дипломация и Славянския университет в Баку организираха кръгла маса на тема „Република България и Република Азербайджан: 25 години приятелско партньорство и сътрудничество“, посветена на 25-тата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Азербайджан.

На събитието присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова, посланикът на Азербайджан г-жа Наргиз Гурбанова, проф. Нурлана Алиева, ректор на Славянския университет в Баку и заместник-ректорите Ханъм Султанова и проф. Рафик Новрузов, проф. Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, г-жа София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура, проф. Костадин Грозев, ръководител на Катедра „Нова и съвременна история“ в Историческия факултет, преподаватели и студенти.

Научният форум се проведе в Конферентната зала в Ректората и бе открит от проф. Костадин Грозев, който заяви, че Софийският университет от няколко години е в центъра на активен контакт между Баку и София, между народите на двете страни, между студентите на Азербайджан и България. Проф. Грозев подчерта, че самият факт, че в Университета има Център по азербайджански език и култура, е достатъчен атестат за направените усилия, за да има истински напредък в тези отношения.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства участниците в кръглата маса, които работят за сътрудничеството между двата народа и за културното им разбирателство. Тя отбеляза, че познаването на другия е най-добрият път към неговото сърце, познанието му е най-лесният път към разбирателството.

Проф. Божанкова изрази надеждата си, че сътрудничеството между Славянския университет в Баку и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще продължава напред във времето, а създаденият Център по азербайджански език и култура и изучаването на български език и култура в Азербайджан ще продължат работа, за да се развие сътрудничеството в полза на научната общност и преди всичко на разбирателството между народите ни.

Участниците в Кръглата маса имаха възможност да чуят доклада на проф. Нурлана Алиева, посветен на 25-тата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Азербайджан и България на български език, както и доклад на проф. Рафик Новрузов за азербайджанско-българските културни връзки върху примера на Славянския университет в Баку, доклад на д-р Пламен Димитров за бъдещето на българо-азербайджанските икономически връзки и накрая проф. Костадин Грозев разказа за летните университети по българистика като форма на културна дипломация между България и Азербайджан и показа едно клипче от едната от летни школи проведено в с.Момчиловци през 2011 година.

Още снимки от кръглата маса има на сайта на СУ „Св.Климент Охридски“, от който споделихме настоящата публикация.

 

Източник: www.uni-sofia.bg