БТПП отличи най-успешните търговски служби

Публикувано:
04:44ч / 10.07.2015г
Брой прочитания:
356
Брой коментари:
0

На тържествена церемония на 9 юли 2015 г. Българската търговско-промишлена палата награди най-успешните за изминалата 2014 година служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на страната в чужбина.

Службата по търговско-икономическите въпроси на България в Индия получи първа награда – бронзова статуетка „ХЕРМЕС” и грамота.  Наградата връчи зам.-министърът на икономиката на Република България  Любен Петров. Отличието е за  увеличаване на българския износ, положително изменение на инвестициите и броя на чуждестранните туристи в България, за активна работа с българския бизнес и съдействие за постигане целите и задачите на БТПП.

Второ място в класацията зае Службата по търговско-икономическите въпроси на страната в Румъния и бе отличена с Почетен диплом. Наградата връчи Григор Порожанов, директор „Външноикономически отношения”, Министерство на външните работи.

На трето място Палатата класира Службата по търговско-икономическите въпроси на България в САЩ и я награди с Почетен диплом. Наградата връчи Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.

Има и други търговски служби, които заслужават висока оценка за активната си дейност през 2014 година като СТИВ в Мароко, Виетнам, Македония, но правилникът не позволява награждаване в две последователни години .

Награди получиха и останалите номинирани служби – СТИВ в Арабска Република Египет, СТИВ в Италия, СТИВ в Република Казахстан. Тези награди връчи Мариета Захариева, изпълнителен директор на ИАНМСП.

БТПП съвместно с Министерството на икономиката утвърди подхода за номиниране и награждаване на СТИВ. Критериите, по които са номинирани СТИВ-службите са еднакви за всички и са следните:

1.           Износ, инвестиции и туристи, в т.ч.:

•             Дял на българския износ за съответната държава в общия износ на страните със СТИВ през 2014 г.

•             Увеличение на износа през 2014 г. спрямо 2013 г.

•             Увеличение на инвестициите през 2014 г. спрямо 2013 г.

•             Увеличение на туристите през 2014 г. спрямо 2013 г.

2.           Активна работа с БТПП и българския бизнес (предоставяне и разпространяване на бизнес информация, съдействие при бизнес посещения в съответната държава, организиране на бизнес форуми и срещи, съдействие при набиране на участници в изложения в България)

3.           Тежест в класацията оказва и цялостната оценка за дейността на СТИВ от Министерство на икономиката.

Ива Иванова

Експерт Връзки с обществеността

Българска търговско-промишлена палата

Източник: Българска търговско-промишлена палата