Делегация на Европейския парламент начело с Мария Габриел посети Египет

Публикувано:
08:23ч / 30.11.2016г
Брой прочитания:
386
Брой коментари:
0

Множество срещи с представители на държавните институции в Египет, министри, Папа Теодор II, дипломати, организации на гражданското общество, експерти по миграцията са равносметката от мисията в Египет на зам.-председателя на Групата на ЕНП относно евро-средиземноморските отношения Мария Габриел. Тя беше начело на парламентарна делегация на Групата на ЕНП в Европейския парламент, в състава на която бе и председателят на Комисията по външна политика Елмар Брок. Проведените срещи дадоха възможност на делегацията да се запознае на място с политическата ситуация, положението в областта на миграцията и сигурността, ситуацията с човешките права. Египет е ключова държава в регион, който е толкова близо и толкова важен за Европа, и нейната стабилност е от ключово значение за сигурността в Средиземноморието и ЕС.

ta-tv-2Президентът на Египет Абдел Фатах ал-Сиси посрещна в президентския дворец в Кайро евродепутата Мария Габриел и водената от нея делегация на парламентарната група на ЕНП в Европейския парламент в качеството й на зам.-председател на групата относно евро-средиземноморските отношения. Срещата с египетския президент беше водещата в рамките на двудневната мисия на делегацията в Египет, проведена с цел задълбочаване на междупарламентарното сътрудничество, обмен на информация за настоящото положение на сирийските бежанци в страната и по-общо сигурността и миграцията, на положението на християните в Египет и други ключови въпроси от взаимен интерес.

Във фокуса на срещата с египетския президент, в която участва и външния министър Самех Шукри, бяха ситуацията в страната и предизвикателствата във вътрешен и външен план. В контекст на вътрешното измерение се откроиха въпросите, свързани с парламентарната дейност, сигурността, икономиката, образованието. Приоритетни за Египет са икономическите реформи, стабилността на държавата и сигурността на гражданите. Други ключови области са образованието и туризма, който е нужно да се възстанови като сектор, свързан с осигуряването на заетост. Акцент бе поставен също върху необходимостта от засилване на сътрудничеството с ЕС.

Във външен план бяха дискутирани положението в Либия като съседна на Египет страна и най-пряко засягаща я, мигрантите, Сирия, отношенията със САЩ. Египет има важна роля за стабилността на Средиземноморския регион, включително за управление на миграционните потоци.

Важната роля на Египет в региона беше обект на задълбочена дискусия с министъра на външните работи Самех Шукри. На преден план бяха изведени въпросите, свързани със ситуацията в Сирия и Либия, мирния процес в Близкия Изток и конфликта Израел-Палестина.

С д-р Сахер Насър (вляво)
С д-р Сахер Насър (вляво)

В срещата с министъра на международното развитие д-р Сахер Насър изпъкнаха въпросите за икономическите реформи със специален акцент върху жените и младите хора (49% от населението на Египет е до 24 години). Като ключова се очерта необходимостта от придобиването на такива знания и умения, които да допринесат за успешна реализация на пазара на труда.

С Али Абдел-Ал (вдясно)
С г-н Али Абдел-Ал (вдясно)

В контекст на една от основните цели на мисията за задълбочаване на междупарламентарното сътрудничество беше проведена среща с председателя на Парламента на Египет, председателя на комисията по външни работи Ахмед Саид, председателите на комисиите по отбрана и национална сигурност и по права на човека. В дискусията бяха обсъдени приоритети като борбата с тероризма, нелегалната миграция (на 17 октомври е приет Закон за борба с трафикантите на мигранти), възстановяването на туристическия сектор. Случващото се в Средиземноморието налага обмяна на опит и помощ от ЕС за Египет за справяне с нелегалната миграция и контрол на границите.

Конфликтът в Сирия и породената от него миграционна вълна бяха обект на обсъждане и с Генералния секретар на Лигата на арабските държави Ахмед Абул-Гит, като тук Мария Габриел специално наблегна на ключовата роля на страните от региона за разрешаване на сирийския конфликт. Тя повдигна въпроса и за ролята на някои малцинствени общности в Либия като туареги, тебу и амазиг –включването им в политическия процес и използването на опита им в опазването на границите на юг е от голямо значение.

С експертите по миграция
С експертите по миграция

Детайлен анализ на ситуацията с бежанците с акцент и на икономическия аспект беше направен с представителите на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по миграция. Сирийските бежанци са много малка част и към момента се интегрират успешно спрямо тези, които не са от Сирия. Със затварянето на западния балкански маршрут, миграционният натиск върху Египет рязко се е увеличил. Голямо предизвикателство са и непридружените малолетни, чийто брой пристигнали на територията на ЕС от Египет се е увеличил двойно за една година. Засегнати бяха и въпросите за доброволното завръщане, регистрацията на бежанците и ситуацията в Либия, откъдето са част от пристигналите.

С папа Теодор II
С Папа Теодор II

В рамките на мисията, Мария Габриел проведе и среща с Папа Теодор II, папа и патриарх на Коптската православна църква. Във фокуса на разговора бяха ситуацията с християните (в Египет има 14 милиона християни) и новия закон за строеж на църкви, приет само преди седмици. Папа Теодор II отправи призив за подпомагане на Египет да остане стабилна държава, защото от това зависи стабилността на Средиземноморието и до голяма степен на Европа. Той наблегна също на нуждата да се насочат усилията за подпомагане на Египет за икономически реформи и особено на реформите в образованието.

 

Източник: Информационен офис на евродепутат Мария Габриел