Детски център в Котел помага на социално слаби деца

Публикувано:
09:25ч / 28.07.2015г
Брой прочитания:
431
Брой коментари:
0

Центърът за ранно детско развитие в гр. Котел, създаден с подкрепата на дарителите на УНИЦЕФ и оборудван от ИКЕА България, дава шанс на всяко дете да развие своя потенциал и да се подготви за предучилищни занимания.

Центърът предлага образователни дейности за деца в неравностойно положение на възраст 3-4 години, както и индивидуални и групови дейности за родителите, за да се гарантира ефективно развитие и готовност за бърза и успешна адаптация при постъпването в образователна институция. През учебната 2014/2015 в него се обучаваха 25 деца от 3 до 5 години, които досега не са имали възможност да се възползват от каквато и да е форма на обучение. Някои от тях не разбираха български език, никога не бяха виждали играчки и не знаеха песнички. Само 9 месеца по-късно децата вече по нищо не отстъпват на своите връстници в другите детски градини.

В края на учебната 2014/2015 година беше направи сравнителен анализ, за да се установят образователните постижения на децата. Контролна група бяха деца, посещаващи централна столична целодневна детска градина и преминали през същите диагностични процедури, както и възпитаниците на Центъра в Котел.

Образователноо ниво на децата от Центъра, отчетено на междинния диагностичен етап през януари, беше ниско. След 3 месечен престой те все още изоставаха значително от образователните постижения на връстниците си за същия период от време. Резултатите от сравнението на финалния етап (месец май) обаче бяха впечатляващи – образователните постижения на децата от Центъра не само се доближаваха до тези на техните връстници от столицата, а между тях почти нямаше разлика. Средната стойност на образователното ниво на децата от детската градина в София беше 66,53, а децата от Центъра в Котел постигнаха средна стойност 66,0. Тенденцията е устойчива и показва, че разликата в постиженията на двете групи деца от финалния анализ е минимална и при много висок процент от децата ще бъде преодоляна през следващата учебна година.

Статистическите резултати са показателни за огромните възможности на децата в ранното детство. Само за четири часа дневно целенасоченото системно образование активизира устойчиво детското развитие във всички основни области.
В момента възпитаниците на Центъра в Котел общуват свободно на български език, подкрепени от своите възпитатели, родители и близки. Седем от децата ще продължат обучението си в местната детска градина, а 4 ще тръгнат на училище през септември.
Центърът за ранно детско развитие е ефективен модел, алтернативна форма за достъп на децата в неравностойно положение до ранно образование и грижа. Той позволява гъвкавост според нуждите и ресурсите на общността и подготовка на децата за активно включване в задължителното предучилищно образование и детските градини.

Източник: е-новини UNICEF