Европейска подкрепа за пчеларството

Публикувано:
08:14ч / 02.08.2018г
Брой прочитания:
213
Брой коментари:
0

Днес пред нас стои важна задача. Трябва да разберем как по най-добрия начин да отговорим на предизвикателствата, свързани с опазването на пчелите, загубата на местообитания, употребата на пестициди, климатичните промени, качеството на храните. Това заяви комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел, давайки началото на ключовия дискусионен панел в програмата на Световния симпозиум по мановия мед в Царево, посветен на опрашването, опрашителите и екосистемните услуги. „Цифровите технологии могат съществено да допринесат за подобряване на земеделските практики и развитието на пчеларството – от изкуствения интелект, прецизното земеделие в частност, до приложения, които засягат наблюдението и анализа на данни.“, допълни тя.  

1 (8)-1Мария Габриел представи водещите инициативи на Европейската комисия за пчеларския сектор. Комисията публикува на 1 юни първата координирана инициатива на общоевропейско ниво за опрашителите. Тя включва действия в три приоритетни области: подобряване на знанието за намаляването на пчелите, причините за него и последствията от това;  повишаване на информираността; иницииране на по-широк обществен дебат и насърчаване на обмяна на информация. В тази връзка българският еврокомисар припомни важността на споразумението за партньорство, чието начало беше поставено на председателстваната от нея Европейска седмица на пчелите и опрашването през 2017 г. с цел подобряване на събирането, управлението и споделянето на данни. „Цифровите технологии са ключови в това усилие. Има възможности за финансова подкрепа по настоящата програма Хоризонт 2020 и ще има още повече в бъдеще по програма Хоризонт Европа и новата програма Цифрова Европа, за да се помогне с напредъка при наблюдението и обработката на данни. Съществува и възможността да се създадат специфични хъбове за цифрови иновации на място и да се тестват нови технологии или по-безопасни за пчелите препарати. Цифровизирането на земеделските дейности би имало положително отражение. Водещ елемент остава и подобряване на комуникацията и синергията между работата на пчеларите и земеделците като две страни в една и съща цел – прецизно земеделие, развивано в здравословни екосистеми, където пчелите са защитени„, отбеляза Мария Габриел.

Българският комисар информира още, че предложението на Европейската комисия за реформа на Общата селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. включва нивото на европейска подкрепа за националните програми по пчеларство да бъде увеличена от 36 милиона евро на година до 60 милиона евро. Мария Габриел привлече вниманието и върху цифровите платформи като техническо решение, което свързва различните общности и им дава възможност да обменят най-добри практики. Вече съществуват няколко платформи (като мрежата LEADER), особено в сферата на изследванията и иновациите. „Ключовата дума е диалог, който да превръща думите в действия. Нужно е осъзнаване, че връзката земеделци-пчелари, с ангажимента на вземащите решения, с помощта на новите технологии, е работещата формула за опазването на пчелите и развитието на пчеларството като важен сектор на селското стопанство„, изтъкна еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

Източник: Представителство на ЕК в България