Европейска седмица по безопасност и здраве при работа

Публикувано:
01:26ч / 23.10.2015г
Брой прочитания:
325
Брой коментари:
0
Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса“ събра в София хотел Балкан представители на правителството, работодателските организации, синдикатите, фирми, експерти на дискусия по повод Европейската седмица по безопасност и здраве при работа – 2015 година.
Конференцията откри зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. БТПП бе представена от зам-председателя на палатата Георги Стоев, който изтъкна в изказването си, че БТПП и другите работодателски организации участват активно в процеса на създаване и поддържане на здравословна работна среда. „Полагаме усилия да подпомагаме обучението на работодателите и сме разработили схеми за модерно обучение по безопасни и здравословни условия на труд, съобщи той и посочи, че само през последните 2 години работодателите са провели обучение на над 2000 представители на фирми по модули за фирмена политика в съответствие с нормативни разпоредби, процедури по оценка на работните места и управление на професионалния риск, правни аспекти на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изграждане на системи за здраве и безопасност при работа, съобразно европейското и българското законодателство.
Тези усилия, подчерта Георги Стоев, имат обща цел – да се разширят познанията на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и съвместно със синдикатите да създават условия за обмен на добри практики и за подобряване безопасността на работното място.
В рамките на форума бяха представени дейности, свързани с хуманизиране на работната и околната среда, методи за превенция на стреса и превенция на професионалните заболявания, трудовите инциденти и наранявания.
Автор: Ива Иванова

Експерт Връзки с обществеността

Българска търговско-промишлена палата

Източник: Българска търговско-промишлена палата