Европейската комисия представи ползите от „Коперник“

Публикувано:
14:21ч / 18.04.2018г
Брой прочитания:
328
Брой коментари:
0

Европейската комисия и Българското председателство на Съвета на ЕС организираха информационен ден относно водещата космическа програма на ЕС „Коперник“, който се проведе в София на 17 април.

Семинарът предостави информация и практическо обучение за широка аудитория относно програмата на ЕС за наблюдение и мониторинг на земната повърхност.

„Коперник“ е водеща програма на Европейския съюз, която предоставя отворени данни и информация, базирани на спътникови данни и сензори разположени по море, суша и въздух, спомага за наблюдаването на околната среда и изменението на климата, както на местен, така и в световен мащаб и подпомага националните системи за гражданска защита при управление на извънредни ситуации и кризи. Той предоставя безплатна, пълна и отворена услуга за данни и информация.

Данните, предоставени от програмата „Коперник“, са безплатни и достъпни за всекиго: за вземащите решения, за бизнеса и за учените, както и за гражданите.
 „Коперник“ предоставя информация, свързана със селското стопанство – кои области са продуктивни, където е необходимо повече торене, как влияе изменението на климата върху растежа на културите?
 „Коперник“ предоставя регионални измервания и прогнози за качеството на въздуха на дневна база.
 „Коперник“ предоставя мониторинг на морската повърхност, на хлорофила, вълните и текущи наблюдения и прогнози за Черно море.
 „Коперник“ предоставя услуга за управление при извънредни ситуации като: горските пожари, свлачищата и наводненията са непредвидени ситуации, които възникват в България и на Балканите. Услугата за управление при извънредни ситуации може да помогне и да осигури ранно предупреждение, да изготви карти за оценка на риска или да следи и оцени размера на щетите от събития като пожари и наводнения.
 „Коперник“ информира обществените потребители: неговите данни и информация могат да са в подкрепа на внедряването на Рамковата директива за морска стратегия и да предоставят важна информация за правителствените доклади до ЕС в области като биологичното разнообразие, Общата селскостопанска политика и т.н.
 Програмата е източник на растеж и създаване на работни места благодарение на безплатните и отворените данни, които предоставя. Европейската Комисия предоставя инструменти и финансиране за стартъпи, разработчици и предприемачи, да започнат дейността си с „Коперник“.
sentinel-2b-4 Balkanisentinel-2b-4 SofiaУслугата на „Коперник“ за наблюдение на Земната повърхност предлага безплатни и отворени данни, които включват градски атлас с подробна информация за повърхността на земната повърхност за всички големи градове в Европа.

Изображението вляво показва градския атлас на София.

Услугата на „Коперник“ за мониторинг на атмосферата осигурява 4-дневни прогнози за качеството на въздуха в Европа.
Изображението вдясно показва прогноза за прахови частици, предсказващи високите нива на PM10 на Балканите.

sentinel-2b-VarnaУслугата на „Коперник“ за управление при извънредни ситуации осигурява бързо картографиране на бедствия възникнали вследствие на природата или човешката дейност.
sentinel-2b-MoretoНапример, България активира услугата за наводнения и свлачища през 2014, и EMS предоставя 12 карти, между които подробна карта на очертанията на гр. Варна (изображението вляво).

Услугата на „Коперник“ за мониторинг на морската повърхност осигурява наблюдение и прогнози за ключови морски параметри като течения, съдържание на хлорофил, соленост, температура на повърхността на морето и т.н.

Източник: Представителство на ЕК в България