Процесът на разширяване на ЕС – 2018 г.

Публикувано:
13:32ч / 18.04.2018г
Брой прочитания:
520
Брой коментари:
0

Европейската комисия прие годишния си пакет по въпросите на разширяването, включително седем отделни доклада за партньорите от Западните Балкани и Турция. С оглед на постигнатия напредък Комисията препоръчва започването на преговори за присъединяване с Албания и с бившата югославска република Македония.

В пакета относно разширяването се прави оценка на изпълнението на политиката на ЕС по въпросите на разширяването въз основа на установени критерии и справедливи и строги условия. Всеки от седемте партньори е оценен въз основа на постигнатите от него резултати.

За първи път заедно с пакета Комисията публикува и годишните си оценки на програмите за икономически реформи за Западните Балкани и Турция. Това показва значението на функциониращата икономика за постигането на напредък по пътя към ЕС. За да може перспективата за присъединяване да се превърне в реалност, държавите трябва да дадат приоритет на реформите в основни сфери, каквито са върховенството на закона, правата на човека, демократичните институции и реформата на публичната администрация, както и в областите на икономическото развитие и конкурентоспособността и всички сфери, в които все още има структурни недостатъци.

Комисията ще продължи да подкрепя усилията за реформи чрез стратегическо подпомагане и целенасочена финансова помощ.

КОНТЕКСТ

Процес на разширяване

Настоящата програма за разширяване обхваща партньорските страни от Западните Балкани и Турция. Със страните кандидатки бяха започнати преговори за присъединяване — Черна гора (2012 г.), Сърбия (2014 г.) и Турция (2005 г.). бившата югославска република Македония е страна кандидатка от 2005 г., а Албания получи статут на кандидатка през 2014 г. Босна и Херцеговина (през февруари 2016 г. беше подадена кандидатура за присъединяване към ЕС) и Косово (през април 2016 г. влезе в сила Споразумение за стабилизиране и асоцииране) са потенциални кандидатки.

Повече информация за констатациите и препоръките за всяка държава можете да видите на следните линкове:

Съобщение за медиите

Черна гора

Сърбия

Турция

бивша югославска република Македония

Албания

Босна и Херцеговина

Косово

Източник: Представителство на Европейската комисия