Европейски корпус за солидарност

Публикувано:
21:56ч / 07.12.2016г
Брой прочитания:
284
Брой коментари:
0

Европейската комисия поставя началото на Eвропейския корпус за солидарност. От 7 декември 2016 г. младите хора на възраст между 18 и 30 години вече разполагат с нови възможности да дадат своя принос за обществото в ЕС и да придобият ценен опит и умения в началото на кариерата си. С новия Европейски корпус за солидарност участниците ще могат да се включат в проект, свързан с доброволческа дейност, стаж, чиракуване или работа в сфери като образование, здравеопазване, социална интеграция, помощ за предоставянето на храни, изграждане на подслон, приемане, подпомагане и интеграция на мигрантите и бежанците, защита на околната среда или предотвратяване на природни бедствия.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейският корпус за солидарност ще създаде възможности за младите хора, желаещи да дадат свой принос за обществото и да проявят солидарност — нещо от което светът и нашият Европейски съюз се нуждаят все повече. … Ние сме свързани не от Договорите или индустриални и икономически интереси, а от нашите ценности. И европейските ценности са въплътени във всекидневната работа на доброволците“.

В България инициативата беше представена в София  в Къщата на гражданските организации на 7 декември от 15.00 ч.

Поредицата от мерки, представена днес от Комисията, включват насърчаване на младежката заетост, подобряване и модернизиране на образованието, повече инвестиции в уменията на младите хора и повече възможности за учене и обучение в чужбина.

Мобилност на стажантите

Комисията поставя началото и на „ErasmusPro“, специална нова дейност на програмата „Еразъм +“ в подкрепа на дългосрочни професионални практики в чужбина. Комисията ще предложи и рамка за качество на професионалните практики, в която се определят основните принципи за планиране и осъществяване на професионални стажове на всички равнища. През 2017 г. ще бъде създадена служба за подкрепа на професионалните практики, подпомагаща държавите, които въвеждат или реформират системите си за стажове.

Осигуряване на висококачествено образование

Като част от днешните мерки Комисията предлага редица действия, които да помогнат на държавите членки да предоставят висококачествено образование за всички млади хора, така че те да придобиват необходимите знания и умения, за да участват пълноценно в обществото и да отговарят на новите възможности и предизвикателства, произтичащи от глобализацията и технологичните промени.

Повече информация можете да намерите онлайн: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_bg.htm

Европейския корпус за солидарност: https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_bg  .

Източник: Представителство на Европейската комисия