Фонд „Култура“ отваря партида за финансиране на фестивали

Публикувано:
11:55ч / 05.04.2016г
Брой прочитания:
444
Брой коментари:
0

Васил Димитров, председател на Българската фестивална асоциация сподели хубава вест:

„Уважаеми колеги,

С радост ви съобщавам, че в резултат на целенасочената дейност на БФА за подобряване средата за развитие на българските фестивали, Фонд „Култура“ прие на заседание на своя управителен съвет откриване на партида за финансиране на фестивали.

В края на 2015г. БФА завърши успешно двугодишния проект на БФА, финансиран от Норвежката програма.

Резултатът от този проект бе синтезиран в издадената от нас „Бяла книга на фестивалите“.

Бялата книга включва екстракт от най-добрите практики в системата за финансиране и оценка на фестивалите в Норвегия, както и анализ на българската среда.

Препоръката за начина на финансиране на фестивалите, която бялата книга дава, е именно обособяване на независим орган, който да оценява и финансира фестивалите.

След множество срещи с зам. министър Боил Банов и с експерти от министерски съвет стигнахме до реален резултат, а именно откриване на партида фестивали към Фонд „Култура“.

Това е една важна стъпка в процес, който едва започва.

Сега е важно да работим за привличане на повече средства във Фонд „Култура“, с които да се създадат по-благоприятни условия за развитие на българските фестивали.

Тази наша инициатива бе сериозно подкрепена от зам. министър председателя на България г-жа Румяна Бъчварова.

С пожелание за успешни фестивали!“

Васил Димитров,

Председател на УС на БФА

Източник: Българска фестивална асоциация