Франкофония – Интервю със Симона Некула, Букурещ

Публикувано:
08:51ч / 29.05.2018г
Брой прочитания:
283
Брой коментари:
0

Разговаряхме с д-р Симона Некула, генерален секретар на Регионалния франкофонски център за напреднали изследвания в социалните науки (CEREFREA) на Букурещкия университет, базиран във „Вила Ноел“ в Букурещ. Една възможност да се разбере по-добре ролята на CEREFREA в региона, какви франкофонски събития са осъществени през изминалите години и какво е мястото на Франкофонията в академичните среди.
Вие сте генерален секретар на регионалния Франкофонски център за напреднали изследвания в социалните науки (CEREFREA). Бихте ли се представили накратко?

Симона Некула: Здравейте! Аз съм изследовател, член на научния съвет и генерален секретар на CEREFREA Вила Ноел на Букурещския университет. Аз съм доктор по философия в Букурещкия университет и по история и цивилизация във Висшето училище за социални науки (EHESS). Научните ми изследвания са изследвания на пола, културната история и франкофонската феминистка литература. Автор съм на книгата „Противоречия около втория пол на Симон дьо Бовоар“ и участвам в управлението на изследването „Франкофонията и правата на човека“ на CEREFREA. В същото време аз съм активистка, която се бори за правата на жените (заедно с Центъра FILIA) и на слепите (заедно с Асоциацията TANDEM).

Можете ли да опишете с няколко думи причините, довели до създаването на  Регионалния франкофонски център за напреднали изследвания в социалните науки (CEREFREA) през 2012 г.?
CEREFREA е създаден, за да обучава, поддържа и подкрепя в региона на Централна и Източна Европа в сътрудничество с френски изследователски и обучителни институции по света, на мрежа от изследователи на високо равнище по хуманитарни науки и социални науки и е платформа за международен академичен обмен. Центърът е основан от Букурещкия университет, New Europe College в Букурещ, Нов български университет в София и посолството на Франция в Румъния – четири партньора, които взеха предвид общите научни интереси на изследователите в региона, както и реалната нужда да споделят резултатите от работата си в други части на света. Всички франкофонски институции в Букурещ отговарят на тези очаквания. Освен това през последните години се оказва, че големите университети на Запад, и не само те, се интересуват от партньорства с институции в Централна и Източна Европа.

CEREFREA се премести в прекрасната Вила Ноел през 2014 г. Какви възможности ви дава това и каква е оценката ви за първите три години?
Нашият проект получи Културната награда Луи D (750 000 евро), предоставена от Института на Франция през 2012 г., благодарение на която Вила Ноел бе обновена, за да се настани в нея Регионалния франкофонски център за напреднали изследвания в социалните науки (CEREFREA). Сега Вила Ноел разполага с конферентни зали с отлично техническо оборудване, зали за семинари, офиси за изследователите, библиотека с над 6500 книги и няколко стаи за преподаватели, млади изследователи и пребиваващи творци. Това ни даде възможност да организираме над 300 събития, повече от 150 курсове за студенти, около 30 състезания и 10 художествени проекти в партньорство с национални и международни франкофонски научни институции, с които постоянно организираме работни срещи. Както виждате, ние оказваме сериозна подкрепа за обучението на франкофоните в Букурещ. С подкрепата на франкофонските институции в Букурещ (Универститетската агенция на франкофонията за Централна и Източна Европа, Френския институт в Румъния, Регионалното бюро заЦентрална и Източна Европа на Международната организация на Франкофонията, Делегация Валония Брюксел в Букурещ, и т.н.) бихме могли да разработим десет линии на научните изследвания, много международни изследователски проекти (над 50 за научна мобилност) и да отпуснем 57 докторски и постдокторски стипендии. Вече от една година имаме и стипендии, финансирани от UEFISCDI. Към днешна дата имаме около 30 междууниверситетски споразумения. Това е доста добре, нали?

В наши дни какво място заема френският език в румънския академичен свят и в региона на Централна и Източна Европа?
Равносметата може да покаже ясно какво представляват френският език и Франкофонията за румънската и регионалната академична общност. Мисля, че френският език не е изгубил мястото си, напротив, днес има много повече възможности за франкофоните, отколкото преди 18 години, когато аз започнах университетското си обучение. Френските културни и научни източници винаги са от съществено значение за развитието на критичния дух на всеки интелектуалец, било то румънски, чешки, български и т.н.

CEREFREA е отворен за всички изследователи франкофони. Освен от Румъния, от кои държави идват изследователите, независимо дали са поканени или субсидирани?
Ако вземем за пример 2017 г., повече от 500 участници от 34 страни се включиха в дейностите на CEREFREA и нейните партньори. Тези, които са били настанени във Вила Ноел (около 100 специалисти и студенти франкофони) идват от всички региони на света: Алжир, Армения, Белгия, България, Канада, Камерун, Хърватия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия , Косово, Македония, Холандия, Полша, Португалия, Република Молдова, Румъния, Сърбия, Словения, Швеция, Швейцария, Тунис. Много франкофони.

„Франкофония и права на човека“ е една от изследователските сфери на CEREFREA, която се развива в партньорство с Регионалното бюро на Международната организация на Франкофонията за Централна и Източна Европа (BRECO). Можете ли да посочите целта на тази научноизследователска област и свързаните с нея публикации и дейности?
Свързването на Франкофонията събиране с темата за човешките права в нашия Център е нещо ново, което беше създадено в рамките на научните изследвания със същото наименование и беше азработено в партньорство с Регионалното бюро на Международната организация на Франкофонията (BRECO) и с подкрепата на Универсиетската агенция на Франкофонията през 2016 г. В това изследване, ръководено от моята колежка Лариса Луйка и мен, следваме две изследователски направления: въпроса за правата на човека, съсредоточени около мултидисциплинарните и интердисциплинарните теми на хуманитарните и социалните науки и анализа на представите на женската и мъжката идентичност във франкофонските литератури. Вече бяха организирани няколко международни симпозиума в рамките на нашето изследване, няколко изследователски проекта бяха започнати през 2016 и 2017 г., други са планирани през настоящата и през следващите години. В резултат се появиха няколко публикации. По направлението за правата на човека през 2018 и 2019 г. ще бъдат издадени сборници с докладите от симпозиумите „Равенство между половете в и чрез образованието. Кръстосани перспективи: национални и международни ангажименти в и за страните от ЦИЕ (2016) „,“Насилието срещу жени в страните от ЦИЕ. Нулева толерантност (2017 г.) „,“ Политическите представителства на жените в страните от ЦИЕ (2018 г.) „. Направлението за франкофонските литератури вече доведе до публикуването на изданието „Жените разказват за себе си. Опитът в страните от Централна и Източна Европа „, реализиран в рамките на конференцията за жените във Франкофонията, проведена в Букурещ на 1 и 2 ноември 2017 г. То бе осъществено в партньорство с Международната организация по Франкофонията. Втора сходна публикация излезе наскоро – това е книгата на Лариса Луйка, резултат от индивидуално изследване в контекста на докторантските проучвания на тема: „Аз съм друг. Автобиографично и псевдо-автобиографично писане в творчеството на Дрис Шраиби „. В края на 2018 г. и 2019 г. поредицата от публикации ще бъде допълненаот две други издания: сборник с доклади от конференциите „Представите за чужденката в литературата и филмовото изкуство на Магреба (2017 г.)“ и „Мъжки / женски. Пол, женско състояние  и деконструкция на мъжествеността в литературата на Магреба“.

Какви други дейности вече сте осъществили в партньорство с Регионалното бюро на Международната организация на Франкофонията за Централна и Източна Европа (BRECO) и какви са следващите планирани дейности?
Много са. Това са предимно научни събития, организирани в CEREFREA (като например срещата с Камел Дауд за литературата в страните от Магреба, международната кръгла маса по франкофонските литератури в Африка, конкурсите за литературен превод или представяния на жени) или културни и художествени събития, организирани от Международната организация на Франкофонията, в рамките на които научно-изследователското измерение е осигурено от CEREFREA чрез избора на теми или участници. Такива са ателиетата по радиожурналистика по делтата на река Дунав в рамките на фестивала Pelicam, регионални семинари по човешки права, организирани с неправителствени организации в няколко страни от региона на Централна и Източна Европа, форуми за студенти франкофони. Следващите планирани дейности са двата симпозиума за политическите представителства на жените (17-19 май 2018 г.) и литературите на Магреба (7-8 септември 2018 г.), за които вече стана дума, регионалният семинар за правата на човека в Албания, ателието по радиожурналистика за околната среда (16-24 юни 2018 г.), форумът „Младеж и екологичните работни места“ за младите хора от Централна и Източна Европа. Трябва да добавя, въпреки, че не сте задали въпроса, че имаме чудесни спомени заедно. Без да сме партньори в реализацията на някои дейности на CEREFREA, Международната организация на Франкофонията беше с нас в ключови моменти, като официалното откриване на Вила Ноел или откриването на Университетския център за ефективност в Букурещкия университет.
Франкофонията е била и все още е начин да живееш в дух на равенство с другите и да имаш достъп до културен обмен чрез френския език. Това е много добър инструмент за комуникация за млади и стари, жените и мъжете, незаменимо средство за разбиране на чуждите мисли (философски, религиозни, културни, интелектуални и т.н.). Франкофонията е нашият начин на живот, както и на тези, с които изграждаме хубавите предстоящи проекти, които са ни скъпи. Академичният свят се нуждае от това в района на Централна и Източна Европа и на други места.

Имате ли специално пожелание за CEREFREA, или за Франкофония, за тази година 2018?
Желанието ми за тази година е да осъществим всички изследователски проекти, които сме планирали. На Франкофонията пожелавам да остане единна и отворена за света, да допринася за поддържането на мира и зачитането на човешките права.

Благодаря ви много за вашите отговори, д-р Симона Некула и успех на вашите проекти!

Френската версия на интервюто може да прочетете в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: OIF