Франкофонията и Европейската комисия

Публикувано:
18:45ч / 08.07.2016г
Брой прочитания:
171
Брой коментари:
0

Генералният секретар на Франкофонията, г-жа Мишел Жан, се срещна на 7 юли в Париж с европейския комисар за международното сътрудничество и развитието, г-н Невен Мимица.

Те приветстваха добрите отношения, преобладаващи от 2006 г. между Европейския съюз (ЕС) и Международната организация на Франкофонията (МОФ).

„Франкофонията и Европейският съюз споделят една и съща визия за социално и икономическо развитие, което отговаря на очакванията на хората, за да предложи на младите  възможности да се развиват като личности в мир“, каза г-жа Мишел Жан.

Според европейския комисар, сътрудничеството с Франкофонията подпомага диалога между европейците и франкофонските страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), за да бъдат подпомагани по пътя на устойчивото развитие.“

Генералният секретар на МОФ и членът на Европейската комисия се обединиха около идеята за по-активно сътрудничество между двете институции и за подкрепа на франкофонската инициатива „Свободни заедно“ Libres ensemble, чиято цел е борбата срещу агресивната радикализация и мобилизирането на младите хора в името на диалога и културното многообразие.

В бъдеще двете институции планират да засилят сътрудничеството си в четири приоритетни области:

– Укрепване на държавните правни институции и на изборния процес, особено в страни, излизащи от криза и в процес мирно развитие.

– Подкрепа за младежта чрез действия в полза на образователното сътрудничество, особено с Франкофонския институт за образование и обучение (IFEF), професионалното обучение и предприемачеството. Тези мерки следва да насърчават възможностите за заетост на младите хора и жените, застрашени от безработица.

– Развитие на междукултурните връзки за насърчаване на общуването и разбирателството между народите.

– Засилване на диалога и търговско сътрудничество с Групата на страните от АКТБ, за да бъдат подкрепени по-ефикасно по пътя им на развитие „.

МОФ състои от 57 държави-членки и на правителствата и 23 страни наблюдателки.

За повече информация относно Франкофонията: www.francophonie.org

Публикацията може да прочетете на френски език в рубриката на сайта ни Francophonie

Източник: OIF