Франкофонска среща на върха – интервю с Кристиан Тер Степанян

Публикувано:
08:46ч / 28.02.2018г
Брой прочитания:
353
Брой коментари:
0

Тази година Ереван и цяла Армения се готвят за домакинството на  XVII-ата Франкофонска среща на върха. Очаква се няколко хиляди души, включително държавните и правителствените ръководители на 84-те държави членки и наблюдатели на Международната организация на Франкофонията. Имахме възможност да разменим няколко думи с Н. Пр. Кристиан Тер Степанян, посланик, личен представител на президента на Република Армения в Международната организация на Франкофонията, за да обсъдим подготовката, предизвикателствата, които предстоят, и особено ентусиазма, предизвикан от това уникално събитие.

На първо място, поздравления за предстоящото домакинство на XVII-ата среща на върха на Франкофонията. Как беше прието това решение в Армения?
С чувство за гордост Армения прие решението на държавните и правителствените ръководители на Франкофонията да определят Армения като приемаща страна за XVII-ата среща на високо равнище на Франкофонията. Изборът на Армения е знак за солидарност и признание на нейния ангажимент да служи на Франкофонията и нейните ценности и дейността й за популяризиране на Франкофонията в нашия регион.
Това решение, идващо след успеха на 31-тата сесия на Министерската конференция на Франкофония, проведена в Ереван през октомври 2015 г., се определя и като свидетелство за доверието в способността на Армения да организира големи международни събития.

Какво означава Франкофонията, и по-специално тази среща на върха, за Армения?
За Армения Франкофонията представлява огромно пространство на сътрудничество, диалог и обмен. Тя въплъщава и пространство на солидарност и толерантност, богато със своето  културно и езиково многообразие, което поставя сред приоритетите си образованието, борбата срещу неравенствата в развитието и измененията на климата.
Армения, разположена на кръстопът на цивилизации, отдава голямо значение на ролята на Франкофонията в насърчаването на диалога между културите, способността й да се ангажира в подкрепа на идеята да живеем заедно. Нейното членство във Франкофонията веднага бе прието като възможност да се отвори към света, шанс за установяване на ново сътрудничество със страни, с които нямаше много отношения.
Всъщност Армения използва своето присъствие в рамките на Франкофонията, за да развие отношенията си на сътрудничество с редица държави, особено с франкофонска Африка; през последните две години, министърът на външните работи на Армения се срещна в рамките на франкофонските прояви, много от колегите си от франкофонските африкански държави и бяха подписани над 10 меморандума и споразумения за сътрудничество.
Срещата на върха е най-високата инстанция на Франкофонията. Събирането в Армения на държавните и правителствените ръководители на 84-те страни-членки и наблюдатели на Франкофонията е само по себе си изключително събитие.  Включването им в обсъждането на толкова значими теми като съвместното съществуване, устойчивото развитие или въпроси, свързани с важни регионални и международни проблеми, ще превърне тази конференция в международен форум на първостепенно значение.

Как се наложи изборът на темата на срещата на върха, „Да живеем заедно в солидарност, споделяне на човешките ценности и зачитане на многообразието: източник на мир и просперитет за франкофонското пространство“?
Темата за живота заедно е актуална тема. Тя бе избрана, като бе взет предвид преобладаващият контекст в франкофонското пространство, бих казал – дори на международно рявнище. Ние сме убедени, че съвместното съжителство в съответствие с хуманистичните ценности, които споделяме, може да допринесе за укрепване на сплотеността на нашите общества и да донесе мир и просперитет във франкофонското пространство.
Понятието „Да живеем заедно“ се основава преди всичко на набор от ценности, които споделяме; тези универсални ценности са мирът, демокрацията, зачитането на правата на човека и културното многообразие, което Франкофонията винаги е подкрепяла, чрез тях функционира всяко едно от нашите общества и укрепва тяхното сближаване.
„Да живеем заедно“ във Франкофонията се отнася и до отношенията между различните региони на франкофонското пространство; основавани на на солидарността. „Да живеем заедно“ предполага солидарен подход към проблемите във френскоговорящия свят.

Концертно-спортният комплекс „Карен Демирчян“ ще бъде домакин на срещата на върха, а плодът на нара е представен върху логото му, както и на 31-ата министерска конференция на Франкофонията. Какви са критериите за този избор и какъв е смисълът на нара?
Концертно-спортният комплекс „Карен Демирчян“, който вече беше домакин на 31-ата министерска конференция на Франкофонията през октомври 2015 г., отговаря на всички изисквания за провеждане на международна проява от ранга на срещата на върха на франкофонията, както от гледна точка на логистиката, комфорта, гъвкавостта на оборудването, сигурността и т.н…. Накратко, той предлага всички материални и организационни условия, необходими за гарантиране на успеха на срещата.
Ще установите, че искахме да има приемственост между министерската конференция и срещата на високо равнище като се запазва, в логото плодът на нара, емблематичен за Армения, символ на мир и просперитет.

Ереван празнува своята 2800-ата годишнина през октомври. Какви събития се планират през годината за отбелязването й и дали участниците в срещата на върха ще имат възможност да участват в някое от тях?
Ереван наистина ще отпразнува 2800-ата годишнина от основаването си и по този повод ще бъдат организирани важни официални културни и художествени събития в присъствието на много арменски и международни видни личности.  За да се избегне припокриването на тази годишнина със срещата на върха на Франкофонията, беше решено да се изтеглят напред датите на това честване. Все пак, срещата на върха ще се проведе в рамките на 2800-ата годишнина на града и културните събития по същото време ще носят белега на тази годишнина.
Как върви подготовката и кои са следващите предизвикателства до октомври пред междуправителствената комисия, създадена във връзка с организацията на срещата на високо равнище?
Предизвикателството е голямо, ние наистина очакваме на тази престижна франкофонска среща да дойдат няколко хиляди души, официални делегации, представители на младежта, гражданското общество и медиите и, разбира се, много туристи. Действително, междуправителствената комисия, председателствана от министър-председателя на Република Армения и включва всички министерства и отдели на държавата, участващи в подготовката на срещата на високо равнище, има ангажимента да осигури най-добрите условия за осъществяването на самата среща на върха, както и на всички събития, които ще бъдат организирани в рамките на провеждането й.
В допълнение към гала концерта бих могъл да спомена и „Франкофонското село“, разположено в центъра на Ереван, където ще се проведат много дейности и културни прояви и където ще бъдат разположени щандовете на МОФ и франкофонските държави. Това със сигурност ще бъде гостоприемно място, което ще изтъква културното многообразие на Франкофонията. Бих споменал и икономическия форум в Цагкадзор, който ще събере предприемачи от страните на Франкофония.
Отговорността за организацията на самата среща на високо равнище все пак в най-голяма степен зависи от Националния организационен комитет на министерството на външните работ, който се занимава с всички въпроси по съдържанието, логистиката, протокола, настаняването и медийно отразяване.На този етап мога да ви кажа, че всички арменски участници в организирането на срещата на високо равнище, са напълно мобилизирани, за да гарантират нейния успех.
Може ли вече да ни разкриете имената на някои френскоговорещи изпълнители, които ще участват в гала концерта?
Няма съмнение, че в гала концерт ще участват франкофонски изпълнители с международна известност, но предпочитам в този момент да запазя елемента на изненада, както по отношение на имената им, така и за самото протичане на това блестящо събитие.

Вече за вторият път, когато срещата на върха на Франкофонията се провежда в региона на Централна и Източна Европа. Според вас каква е ролята на френския език и на Франкофония в този регион?
След срещата на върха в Букурещ, Румъния, през 2006 г. и с избора на Армения за домакин на XVII-ата среща за втори път това престижно франкофонско събитие ще се проведе в региона на Централна и Източна Европа. Това не е случайно. Аз обрисувах накратко нашата ангажираност към Франкофонията. Бих могъл да спомена и всички усилия за популяризирането на френския език в нашите училища и университети, за укрепване на франкофонската културна среда в нашето общество, като поставя акцент върху „Сезона на Франкофонията“, организиран всяка година и включващ стотици франкофонски културни, образователни, художествени и университетски събития във всички региони на Армения.
Толкова много инициативи, които станаха възможни чрез подписването през 2012 г. на Езиковия пакт между Армения и Франкофонията, който през 2016 г. беше продължен за период от три години. Всичко това показва жизнеността и привлекателността на франкофонията в страната, тенденция, която със сигурност може да бъде потвърдена и в други страни от региона.

Какви са вашите пожелания за тази XVII среща на върха на Франкофонията?
Преди всичко държим тази среща на високо равнище да бъде успешна, да даде възможност за диалог и обмен между държавните и правителствените ръководители на държавите от Франкофонията. Неговата видимост да допринесе за международното влияние на Франкофонията. Да остане в паметта на всички участници като велик момент на солидарност между държавите и народите на Франкофонията.
Имаме и амбицията нейните резултати да са на висотата на очакванията на Франкофонията и да й позволят да посрещне предизвикателствата, които предстоят. В този смисъл се надяваме, че декларацията от Ереван, както и „Франкофонският пакт за съвместно съжителство“ със заложените принципите на неговото управление, които ще бъдат приети на срещата на върха, ще очертаят отговорите на Франкофонията за изграждането на бъдеще, основано на мир и просперитет.

Френската версия на текста може да прочетете в рубриката Francophonie  на сайта ни.

 

Източник: МОФ