Франкофонски семинар в София за предотвратяване на радикализацията при младите

Публикувано:
17:05ч / 10.10.2017г
Брой прочитания:
437
Брой коментари:
0

Международната организация на франкофонията (МОФ) чрез своята Дирекция за образованието и младежта (ДОМ) и Регионалното бюро за Централна и Източна Европа (РБЦИЕ) организира от 9 до 11 октомври 2017 г. в София регионален семинар върху държавните политики за младежта и предотвратяването на радикализацията и на съпроводения с насилие екстремизъм сред младите хора. Семинарът беше открит днес в министерството на младежта и спорта от Асен Кръстев, кореспондент за Франкофонията в министерството на външните работи и Радостина Раданова, представител на министерството на младежта и спорта, директора на Дирекция за образованието и младежта (Direction de l’Education et de la Jeunesse) на МОФ г-н Ма-Умба Мабиала и директора на Регионално бюро на МОФ за страните от Централна и Източна Европа (със седалище в Букурещ), г-жа Рени Йотова.

В семинара участват близо тридесет директори и национални експерти, отговарящи за изпълнението на държавните политики за младежта в Централна и Източна Европа и по-специално в Албания, Армения, България, Бившата югославска република Македония, Молдова и Румъния, както и младежки активисти от различни асоциации в региона. Няколко поканени експерти от други региони на франкофонията ще спомогнат за обмена на опит.

При откриването свои виждания по темата споделиха проф. Татяна Дронзина от СУ „Св.Климент Охредски“, която се включи от Барселона по скайп, проф. Анна Кръстева от НБУ, Йордан Божилов от „Софийски форум за сигурност“, Камел Соиг от Франция, докторант в университета Екс-Марсилия.

Този семинар е част от поредица семинари в рамките на инициативата „Свободни заедно“(www.libresensemble.com), подета от Н. Пр. госпожа Микаел Жан, Генерален секретар на МОФ, в подкрепа на ангажираността и гражданските инициативи на младите хора във франкофонското пространство. Тя е насочена към борбата със словото на омразата, с посланията на културна, социална и религиозна нетърпимост, разпространявани от онези, които искат да застрашат демокрацията, правосъдието, мира и човешкото достойнство, тези всеобщи ценности, скъпи на франкофонията.

Семинарът на МОФ се провежда в Министерство на младежта и спорта в София и ще даде възможност на участниците в него:

– Да актуализират познанията си за радикализацията и съпроводения с насилие екстремизъм, както и за случаите на предприети институционални действия за тяхното предотвратяване, възпиране или овладяване;

– Да разсъждават по проблемите на радикализацията, за да определят и да споделят добри практики за борба срещу радикализацията във връзка с държавните политики за младежта; – Да съставят подходящи стратегии, които да бъдат включени в държавните политики за младежта;

– Да определят конкретни действия, които да бъдат осъществявани на местно равнище в рамките на борбата с радикализацията и съпроводения с насилие екстремизъм сред младите хора.

В продължение на три последователни дни работата е организирана като цяло под формите на кръгла маса за видовете превенция, подходящи за радикализацията на младите хора, представяне на набора от инструменти по инициативата „Свободни заедно“, изработени от МОФ и от Международното бюро за младежта (МБМ) на Валония- Брюксел, пленарно заседание за възможните стратегии и различните насоки за сътрудничество, както и междувременно провеждани сесии за обмен и споделяне на опит.

www.libresensemble.org

https://jeunesse.francophonie.org/

www.francophonie.org

Още снимки от откриването на семинара може да видите на страницата на фондация „Европа и светът“ във Фейсбук.

Информация за семинара на френски език може да прочетете в рубриката ни Francophonie.

Източник: CREFECO