Гърция отваря нова страница

Публикувано:
17:11ч / 21.08.2018г
Брой прочитания:
292
Брой коментари:
0

Гърция приключи успешно тригодишна програма за подкрепа на стабилността по линия на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), като по този начин подсигури централните си позиции в еврозоната и в Европейския съюз. Успешното приключване на програмата е свидетелство за усилията на гръцкия народ, ангажимента на страната за осъществяване на реформи и солидарността на европейските ѝ партньори.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Приключването на програмата за подкрепа на стабилността бележи важен момент за Гърция и Европа. Европейските партньори на Гърция показаха своята солидарност, а гръцкият народ прояви типична смелост и решимост в отговор на всяко предизвикателство. Винаги съм се борил за това Гърция да запази централната си позиция в Европа. Предвид факта, че гърците започват нов етап от своята прочута история, в мое лице те винаги ще имат съюзник, приятел и партньор.“

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „ Приключването на програмата за подкрепа на стабилността е добра новина както за Гърция, така и за еврозоната. За Гърция и нейния народ това бележи началото на нов етап след осем особено тежки години. За еврозоната това слага символичен край на екзистенциална криза. Широкообхватните реформи, които осъществи Гърция, поставиха основите за устойчиво възстановяване: това трябва да се развива и поддържа, за да може гръцкият народ да се възползва от положените усилия и направените жертви. Европа ще продължи да подкрепя Гърция.“

По програмата за подкрепа на стабилността Гърция е получила заеми на обща стойност 61,9 милиарда евро въз основа на изпълнението на всеобхватен и безпрецедентен пакет от реформи. По тази програма беше предприет координиран подход за справяне с дългогодишните и дълбоко вкоренени структурни проблеми, които допринесоха за икономическата криза в Гърция. Гърция предприе мерки, за да гарантира своята фискална устойчивост, като през 2017 г. трансформира салдото на консолидирания държавен бюджет от значителен дефицит в излишък, за който се предвижда да се задържи. С течение на времето тези мерки за осъществяване на реформи и усилия за консолидация ще имат кумулативен ефект и следователно ще продължат да оказват положително въздействие върху фискалната устойчивост доста след приключването на програмата.

В резултат на успешни операции по рекапитализация, промяна на банковото управление и действия за въвеждане на стратегия за намаляване на необслужваните заеми в момента финансовият сектор е в много по-стабилна позиция, която трябва да се задържи. Ефективността и ефикасността на публичната администрация бяха подобрени, включително чрез въвеждането на нови правила за назначаване, оценка и мобилност на служителите в публичния сектор; създаването на Независимия орган за публични приходи и мерките за подобряване на ефективността на съдебната система.

И накрая, бяха въведени съществени структурни мерки за подобряване на стопанската среда и конкурентоспособността на Гърция, които да превърнат страната в привлекателна дестинация за инвестиране и да осигурят възможност на вече съществуващите предприятия да разширяват дейността си, да въвеждат иновации и да създават работни места; бяха предприети и мерки за създаване на устойчиви и универсални пенсионни, здравни и социалноосигурителни системи, включително схема за гарантиран минимален доход. Взети заедно, тези водещи до трансформации реформи положиха основите за устойчиво възстановяване, като въведоха основните условия, необходими за устойчив растеж, създаване на работни места и стабилни публични финанси през следващите години.

Подобряващите се икономически показатели потвърждават, че макар и да предстои още работа, благодарение на предприетите мерки вече са налице осезаеми ползи от възстановяването на реда в публичните финанси, намаляването на безработицата и осигуряването на възможност за възвръщане на растежа. Икономическият растеж се покачи от -5,5 % през 2010 г. на 1,4 % през 2017 г. и се очаква да се задържи около 2 % през 2018 г. и 2019 г. Фискалният баланс премина от масивен дефицит от 15,1 % през 2009 г. към излишък от 0,8 % през 2017 г. (което представлява първичен излишък от 4,2 % според условията на програмата). Въпреки че безработицата остава на неприемливо високо равнище, според данните, които Гръцката статистическа служба наскоро оповести, през май 2018 г. е отбелязан спад на безработицата до 19,5 %, с което е достигнато ниво под 20 % за първи път от септември 2011 г. насам. Приключването на програмата бележи края на един етап за Гърция и обръщането на нова страница за страната. Ще трябва да се запази фокусът върху цялостното справяне със социалните и икономическите последици, наследени от годините на криза. За тази цел ще е необходимо гръцките органи да останат ангажирани с реформите и да осигурят тяхното трайно прилагане съгласно ангажиментите, които тези органи са поели на заседанието на Еврогрупата от 22 юни 2018 г. Това е от решаващо значение за подсигуряването на доверието на пазарите и за засилването на икономическото възстановяване на Гърция, особено в периода непосредствено след приключването на програмата.

Гърция ще бъде включена изцяло в европейския семестър за координация на икономическите и социалните политики, за да може да се гарантира, че държавата и нейните граждани ще могат да се възползват пълноценно от полаганите през последните години усилия. В периода след приключването на програмата осъществяването и непрекъснатото прилагане на договорените по нея реформи ще бъдат наблюдавани и чрез рамка за засилено наблюдение. Службата за подкрепа на структурните реформи към Комисията ще продължи да подпомага гръцките органи при разработването и прилагането на реформи, стимулиращи растежа, по искане от тяхна страна.

Контекст

Гърция получава финансова помощ от европейските си партньори от 2010 г. насам. Гръцките органи поискаха нова програма за подкрепа на стабилността по ЕМС на 8 юли 2015 г. Европейската комисия подписа от името на ЕМС меморандум за разбирателство за тригодишна програма за подкрепа на стабилността на 20 август 2015 г.

На 23 юни 2018 г. Еврогрупата потвърди, че всички предварителни действия в рамките на четвъртия и последен преглед на програмата за подкрепа на стабилността са приключени. Освен това Еврогрупата постигна съгласие по солиден пакет от мерки по дълга, които допълват вече въведените краткосрочни мерки, за да се гарантира устойчивостта на дълга на Гърция в подългосрочен план. На 6 август 2018 г. по ЕМС беше одобрено отпускането на последен транш от финансовата помощ в размер на 15 милиарда евро.

От 2010 г. насам Гърция е получила заеми в размер на общо 288,7 милиарда евро, като 256,6 милиарда евро от тях са от нейните европейски партньори, а 32,1 милиарда евро — от Международния валутен фонд (МВФ). Успоредно с програмата за подкрепа на стабилността, през юли 2015 г. Комисията стартира плана за „Ново начало за работни места и растеж в Гърция“, за да подпомогне Гърция да използва максимално средствата от ЕС, за да стабилизира своята икономика и да стимулира работните места, растежа и инвестициите. Благодарение на изключителните мерки, приети по линия на плана, Гърция вече е една от държавите, които усвояват най-добре средствата от ЕС. За периода 2014—2020 г. Гърция вече е получила почти 16 милиарда евро от голям резерв от средства на ЕС. Тези средства се равняват на над 9 % от годишния брутен вътрешен продукт на Гърция за 2017 г. Спрямо БВП Гърция е също така основният бенефициер по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е част от плана „Юнкер“. Очаква се ЕФСИ да мобилизира инвестиции, които надхвърлят съществено 10 милиарда евро, и да подкрепи над 20 000 малки и средни предприятия в Гърция.

Още по темата на сайта ни:

Европейската комисия подписа тригодишна програма в подкрепа на Гърция

Източник: Представителство на Европейската комисия