Институт на Франкофонията за образование и обучение

Публикувано:
12:07ч / 29.01.2019г
Брой прочитания:
140
Брой коментари:
0

„Достъпът до приобщаващо, справедливо качествено образование и възможности за учене през целия живот за всички“ е приоритет и глобален ангажимент  на Международната организация на Франкофонията. Желание да допринесе за осигуряването на солидно образование на възможно най-много хора, независимо от националността, пола или религията, е в основата на създаването на Института на Франкофония за образование и обучение (IFEF).
Институтът осигурява на целия франкофонски свят ефикасни средства, за да бъдат постигнати целите на Програмата за образование 2030. Създаден през 2015 г., Институтът на Франкофония за образование и обучение днес действа на три континента и в повече от 20 страни.

Програмите на IFEF са изградени на основата на партньорства, които се изграждат съвместно с държавите-членки на Международната организация на Франкофонията (МОФ). Те се вписват в националните стратегии и разчитат на местни и международни партньори в перфектно взаимодействие, като отчитат нуждите и подкрепят развитието на страните.

Трите програми на IFEF са:

P9: Иновации, образователни реформи и многоезично образование (PAIRE-ELAN) ”: Програмата цели подпомагане на образователните политики, отчитане на грамотността, неформално образование и многоезично образование при реформирането на учебните програми. Понастоящем програмата се прилага в 13 държави.

P10: Преподаване-учене – интензивно и качествено обучение на учители по и на френски език (IFADEM): Тази програма има за цел да продължи първоначалното и непрекъснато обучение на учителите от основното образование и на професионалистите в областта на образованието.

Р11: Обучение и наемане на работа: Тази програма има за цел да подобри и увеличи предлагането на професионално обучение, съобразено с работните места в настоящето и бъдещето. Досега тя се прилага в 16 страни.

Стратегически документ:

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_doc_strate_gie_ifef_aout_2018_20x25_cm_web.pdf

Кратко представяне на IFEF:
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/_ifef_presentation_courte.pdf

Bilan réalisé pour le Sommet de la Francophonie :
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/_ifef_presentation.web.pdf

Контакти:
По електронна поща : ifef@francophonie.org
Фейсбук : www.facebook.com/ifef.oif
LinkedIn : https:/www.linkedin.com/company/ifef-oif
Twitter : @ifef.oif

Публикацията може да прочетете на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: МОФ